DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Pyrolys för slambehandling

Mellan 1 februari och 31 oktober genomför vi en förstudie som ska främja en cirkulär ekonomi genom att öka kunskapen om pyrolys för slambehandling som ny cirkulär affärsmodell för VA-organisationer.

Slampyrolys resulterar i gödselmedel

Slam är det fasta material som avskiljs från avloppsvattnet när det renas. Slampyrolys är en process där slammet upphettas i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Resultatet blir slambiokol som kan vara ett attraktivt fosforgödselmedel.

Förstudien medfinansieras av Europeiska unionen

Hässleholm Miljö har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att genomföra en förstudie om slampyrolys. Studien ämnar undersöka följande områden:

  • aktuella slambehandlingsbehov i nordöstra Skåne
  • möjligheter för produktion och avsättning av produkten slambiokol
  • behovet av stödstrukturer för att främja omställningen.
Logotyp Europeiska unionen

Ansvarsfördelning

Konsultföretaget Ecotopic har i uppdrag att undersöka möjliga slambehandlingstekniker, användningsområden för slambiokol samt aktuellt slambehandlingsbehov i Hässleholm och angränsande kommuner.

Konsultföretaget Ecoloops uppdrag är att utreda stödstrukturer eller innovationsmiljöer för vatten- och avloppsorganisationer som inför en ny cirkulär affärsmodell för behandling av avloppsslam genom pyrolys och produktion av slambiokol.

Så går det i projektet

  • Projektgruppen har genomfört ett studiebesök hos företaget AquaGreen, som levererat tekniklösningen till Nordens första pyrolysanläggning HECLA Setores 1.000. Pyrolysanläggningen behandlar slam och finns på Fårevejle reningsanläggning i Danmark.
  • David Gustavsson (projektledare på VA syd) har presenterat projektet Testbädd Ellinge. Projektet förväntas resultera i att relativt outforskade alternativ för hantering av avloppsslam och återföring av växtnäring kommer att belysas och utforskas så att VA-organisationer ska kunna investera i tekniken utan att behöva göra egna pilotstudier. På Hässleholm Miljö kommer vi att testa vårt avloppsslam i Testbädd Ellinge. Läs mer om Testbädd Ellinge på Sweden Water Researchs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Ecotopic har presenterat potentiella användningsområden för slamkol samt aktuellt slambehandlingsbehov i Hässleholm, angränsande kommuner och Skåne. Till skillnad från biokol har slamkol ingen etablerad marknad, vilket gör utredningen för avsättning av produkt väsentlig. Ecotopic identifierar exempelvis näringsåterföring/växtnäring och filter för föroreningar som potentiella användningsområden för slamkol.
  • Ecoloop har presenterat en intressentkarta med viktiga aktörer samt genomfört intervjuer med dessa. Det resulterade i en analys av potentiella värden och osäkerheter för intressenterna. Arbetet fortsätter med att identifiera utvecklingsområden.

Slutsatser och slutrapporter till hösten

Konsulternas arbete fortsätter och i september redovisar de sina utredningar. Projektet slutredovisas till Tillväxtverket den 30 oktober.

Senast ändrad: