DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

VA-projekt i Hörja och Röke

I Hörja bygger vi ett robust och modernt reningsverk med högre kapacitet. Reningsverket i Hörja ska stå klart 2026. Vi lägger också överföringsledningar som ska leda dricksvatten från Hörja till Röke och avloppsvatten från Röke till Hörja reningsverk.

Målet - ett modernt reningsverk

När projektet är klart har vi ett modernt reningsverk med kapacitet att rena avloppsvatten från både Hörja och Röke, samt eventuella framtida utbyggnader av orterna. Anläggningen kommer också att uppfylla framtidens miljökrav. Den kan säkra en trygg och hållbar rening av avloppsvattnet på lång sikt. Detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i Röke och Hörja.

Så kan du påverkas

Vatten- och avloppsledningarna i Hörja och Röke kommer att vara i drift som vanligt under arbetets gång och du som bor här kommer ha fortsatt tillgång till vatten- och avloppstjänster.

Projektet består av två delar

Projektet är indelat i två delar som löper parallellt med varandra:

Överföringsledningar mellan Röke och Hörja

Vi kommer att bygga två överföringsledningar mellan orterna. En ledning som leder avloppsvatten från Röke till det nya reningsverket i Hörja, samt en ledning som leder dricksvatten från Röke vattenverk till Hörja. Arbetet med att lägga ledningarna beräknas starta sommaren 2025.

Nytt reningsverk i Hörja

I Hörja bygger vi ett nytt och modernt reningsverk. Det nya reningsverket kommer att ta hand om och rena avloppsvatten från både Hörja och Röke. Beräknad byggstart i början av 2025. Reningsverket i Hörja ska stå klart 2026. Då kopplar vi också på den nya överföringsledningen.

Så kan du följa projektet

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar om projektet? Då kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Skicka ett mejl till oss. Skriv gärna ”Nyhetsbrev Hörja och Röke” i ämnesraden.

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

En karta som visar var överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Röke och Hörja föreslås att ligga.

Senast ändrad: