DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

FN:s klimatmål

Här kan du läsa om de globala målen som är kopplade till det vi på Hässleholm Miljö arbetar med varje dag. Det finns även en del saker du kan tänka på för att vara med i arbetet mot de globala målen. Läs på och sprid ordet!

FN:s hållbarhetsmål nummer 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Varje dag arbetar vi med att ta fram gott och hälsosamt dricksvatten till 40 000 hässleholmare. Om du bor i Hässleholm och inte har egen vattenbrunn hemma så dricker du vatten vi levererar. Vattnet är från början grundvatten som behandlas i våra vattenverk. Sen är det redo att användas till att dricka, duscha och tvätta kläder med. Vi kontrollerar vattnet kontinuerligt för att se att det uppfyller alla krav och har hög kvalité.

Vi tar också hand om spillvatten, det är det som ibland även kallas avloppsvatten. Vissa har egen brunn hemma, men de flesta hem i kommunen är kopplade till ett av våra reningsverk. Där renas vattnet innan de återvänder till naturen. Det är viktigt att inte slänga vad som helst i toaletten eller vasken, t.ex inte tops, våtservetter eller tamponger - de sakerna skapar problem för oss. Reningsverket kan rena vattnet från en del kemikalier, men inte alla. Därför ska vi inte hälla ut målarfärg eller andra kemikalier i avloppet.

Så fungerar avloppsreningsverken

Inget skräp i dagvattenbrunnarna

Dricksvatten är en begränsad resurs och livsnödvändig för oss och naturen. Ibland kan det kännas som att vi bor i ett land men mycket vatten, men det är faktiskt så att det råder vattenbrist i vissa delar av vårt land också. Så var rädd om vårt vatten och låt inte vatten rinna i onödan!

Så fungerar vattenverken

FN:s hållbarhetsmål nr 7: Hållbar energi för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla

I vårt fjärrvärmeverk producerar vi el och energi med hjälp av förbränning av flis och brännbart avfall - resurser som annars skulle gott förlorade. De material som inte går att återvinna, som du kastar i brännbart, energiåtervinns när de förbränns. Genom att förbränna avfall istället för olja undviker vi koldioxidutsläpp.

Tre ton avfall ger dessutom lika mycket energi som ett ton olja. Du kan bidra till en hållbar energiförbrukning genom att sortera rätt, just nu slängs det t.ex. mycket plast i brännbart som vid förbränning bildar klimatutsläpp.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Vi producerar också solenergi, något vi vill producera ännu mer av i framtiden, eftersom det är en förnybar energikälla. Men i arbetet mot målet hållbar energi för alla gäller det även att energieffektivisera, det försöker vi hjälpa våra kunder med. Hela samhället måste minimera energin som används om den i famtiden ska vara både grön och räcka till alla. Hemma kan det innebära att duscha kortare och skruva ner elementen någon grad.

Våra bästa tips för att leva mer hållbart

FN:s mål för hållbara städer och samhällen.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vad tycker du är en hållbar stad? Vi tycker det är en stad som är ren och fin, med fungerande sophämtning, vattenförsörjning och hållbar energi. På Hässleholm Miljö försöker vi se till att staden inte belastar ekosystemen runt omkring oss för mycket genom att t.ex. utveckla nya sätt att rena vatten på och se till att det är enkelt att återvinna sitt avfall.

En viktig del i målet hållbara städer och samhällen är nerskräpning. Vi måste sluta kasta fimpar, plast och skräp på marken. Till sist hamnar skräpet i vår natur och i våra hav där det gör stor skada. Ett sätt att hjälp till på är att anmäla er klass till Skräpplockardagarna.

FN:s mål 12: Hållbar konsumption och produktion.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi på Hässleholm Miljö bidrar till en hållbar produktion när vi ser till att material återvinns. Vi införde t.ex. fyrfackskärlen för att det skulle bli lätt att sortera alla olika sorters avfall hemma för den som bor i hus. Men det är få material som går att återvinna hur många gånger som helst.

Hållbar konsumtion och produktion handlar framförallt om att förändra konsumtionsmönster så att mindre avfall och klimatutsläpp uppstår från första början.

Klimatutsläppen från produktion i Sverige har minskat något men vi konsumerar mer produkter från andra länder än tidigare. Vid produktionen och transport till Sverige uppstår klimatutsläpp i andra länder som vi ansvarar för, de brukar kallas konsumtionsbaserade utsläpp. Genom att köpa mindre nya saker, handla second hand, reparera våra prylar och köpa klimatvänligare alternativ, kan du minska ditt klimatavtryck.

Låt dina möbler och kläder leva längre

FN:s klimatmål nummer 13, bekämpa klimatförändringarna.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Både genom att återvinna material, göra biogas av matavfallet och fjärrvärme av brännbart avfall bidrar vi till att bekämpa klimatförändringarna eftersom de tre sakerna alla bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser. Men här behöver vi din hjälp!

Oavsett hur matavfall eller sopor sorteras är det viktigaste att minimera. Genom att försöka minska ditt avfall och konsumera mindre bidrar du!

Senast ändrad: