DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Kasta inte skräp i dagvattenbrunnarna

Visste du att allt skräp som hamnar på gatan, allt vatten som rinner iväg när du tvättar bilen eller tömmer poolen hamnar i våra vattendrag? Hjälp oss att hjälpa vårt vatten.

Kasta ditt skräp i soptunnan – inte på gatan

Det som kallas för dagvatten är regn, smält snö och annat vatten som vi med hjälp av brunnar leder bort från våra gator, torg, skolgårdar, parkeringar med mera. Dagvattnet blir inte renat i våra reningsverk. Det rinner istället direkt ut i närmaste bäck, å eller sjö.

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige, enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. En fimp innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.

Skräpet sköljs med regnet och ner i dagvattensystemen om du slänger det på marken eller i en gatubrunn. Därifrån rinner det vidare till bäckar, åar eller sjöar. Till sist hamnar det i havet.

Dagvattenbrunn. Brunnslocket är grusigt och det sitter fast en sten mellan två spjälor.

Skräpet skadar dig, naturen och djuren

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i fiskar och andra vattenlevande djurs celler och vävnader.

Också vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Så hanterar du förorenat vatten på rätt sätt

Tänk på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Det är speciellt viktigt om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen. Tvätta gärna din bil i en biltvätt, så tas vattnet om hand på rätt sätt.

Så här gör du med målarfärg och annat farligt avfall

Senast ändrad: