DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Fjärrvärmepriser för dig som bor i villa

Vad kommer uppvärmningen med fjärrvärme att kosta? Här kan du se våra priser och prisexempel för dig som bor i villa. En av de stora fördelarna med fjärrvärme är det stabila priset.

Fjärrvärmepriser för dig som bor i Hässleholm

Priserna gäller från den 1 januari 2024.

Pris fjärrvärme för privatkunder i Hässleholm.

Pris för villakund i Hässleholm

 

Fast pris

484,15 kr/månad

Energipris vinter (oktober-april)

92,72 öre/kWh

Energipris sommar (maj-september)

32,4 öre/kWh

Din totala kostnad består av fast pris + energipris. Längre ner på sidan berättar vi om hur priset sätts. Där kan du också hitta prisexempel.

Fjärrvärmepriser för dig som bor i Tyringe

Priserna gäller från den 1 januari 2024.

Fjärrvärmepris för privatkunder i Tyringe.

Pris för villakund i Tyringe

 

Fast pris

484,15 kr/månad

Energipris vinter (oktober-april)

84,26 öre/kWh

Energipris sommar (maj-september)

84,26 öre/kWh

Vi har olika möjligheter att använda bränsle i Tyringe och Hässleholm. I Tyringe använder vi bara biobränsle (flis) och i Hässleholm använder vi biobränsle (flis) och brännbart avfall. Detta påverkar priset.

Priset består av två delar

Fjärrvärmepriset består av ett fast pris och ett energipris.

Fast pris är samma kostnad varje månad. Det du betalar i fast kostnad för din fjärrvärme används till att bygga ut och underhålla fjärrvärmenätet så att det har en hög driftsäkerhet.

Den rörliga delen (energipriset) beror på hur mycket energi du använder multiplicerat med energipriset. Du kan själv påverka din energiförbrukning. Höjer du inomhustemperaturen ett par grader när det är kallt ute visar det sig snabbt på fakturan. Sänker du inomhustemperaturen med en grad minskar energianvändningen med fem procent. Du betalar för faktiskt förbrukning. Exempelvis betalar du för din användning i januari på den faktura du får i början av februari.

Tyringe har samma energipris hela året. I Hässleholm är priset olika på sommaren och vintern. På sommaren, när det finns mycket återvunnen värme och det används mindre energi för uppvärmning, är priset lägre. När det blir kallare och vi använder mer värme för att uppvärmning, blir priset högre. Det behövs också fler sorters bränsle för att möta behoven.

Ibland behöver vi ta ut en överflödesavgift

Om flödet i din fjärrvärmecentral är för högt (överflöde) betyder det att anläggningen inte fungerar effektivt. Då kommer vi att kontakta dig för att ta fram en plan för att lösa detta. Om du inte agerar kommer vi att ta ut en avgift, men vi brukar kunna lösa detta tillsammans. Avgiften är en del av vårt arbete för att göra fjärrvärmenätet mer energieffektivt.

Så fungerar det med överflödesavgift

Prisexempel

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och på hur mycket värme du använder. Dessa exempel baseras på Nils Holgersson-undersökningens standardhus.

Prisexempel för villakund i Hässleholm

Prisexempel fjärrvärme för villakund i Hässleholm.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Fast del för året

Rörligt pris (energipris) för året

15 000 kWh

18 361 kr

5 810 kr

12 551 kr

20 000 kWh

22 544 kr

5 810 kr

16 734 kr

30 000 kWh

30 911 kr

5 810 kr

25 102 kr

40 000 kWh

39 279 kr

5 810 kr

33 469 kr

Pris inklusive moms. Energiandel sommar (maj-september) är 15 % av den totala kostnaden på årets förbrukning.

Prisexempel för villakund i Tyringe

Prisexempel fjärrvärme för villakund i Tyringe.

Årlig förbrukning i kWh

Totalt pris per år

Fast pris per år

Rörligt pris (energipris) per år

15 000 kWh

18 449 kr

5 810 kr

12 639 kr

20 000 kWh

22 662 kr

5 810 kr

16 852 kr

30 000 kWh

31 088 kr

5 810 kr

25 278 kr

40 000 kWh

39 514 kr

5 810 kr

33 704 kr

Pris inklusive moms.

Så här sätts fjärrvärmepriset

Priset på fjärrvärme sätts för ett år i taget. Våra priser sätts i den årliga Prisdialogen. Det är ett samarbete mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Målet är att skapa ett system för en transparent och rättvis prissättning av den svenska fjärrvärmen. I Prisdialogen i Hässleholm har representanter träffats för att gå igenom vad som påverkar kostnadsutvecklingen och vårt prisåtagande till 2024. Vi har också arbetat med en prognos för 2025 och 2026.

Så här fungerar prisdialogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 1 januari 2024 höjdes priset med 15 procent. Det betyder att kostnaden för en normalvilla som förbrukar 20 000 KWh värme, ökade med cirka 250 kronor per månad i genomsnitt över hela året.

Kostnadsökningar för biobränslen leder till höjning av fjärrvärmepriserna 2024

Mellan 2015-2022 har den genomsnittliga prisökningen i Hässleholm och Tyringe legat på 0,3 procent per år. Men 2022 och 2023 var annorlunda år på energimarknaden och den 1 januari 2023 höjdes priset med 6,5 procent. En av anledningarna till att vi nu har behövt höja priserna beror på ökade drivmedelspriser och ökade kostnader för biobränslen. Även efter prishöjningar har du som kund i Hässleholm och Tyringe ett lägre fjärrvärmepris än genomsnittet i Sverige.

I Nils Holgersson-undersökningen kan du se jämförelser mellan de kommuner som har fjärrvärme. Undersökningen genomförs varje år.

Senaste Nils Holgersson-undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss på Kundservice

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 82 00

Måndag till fredag klockan 9-15 (lunchstängt 12-13).

Senast ändrad: