DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Fjärrvärme

Kostnadsökningar för biobränslen leder till höjning av fjärrvärmepriserna 2024

Ökade kostnader för förnybara biobränslen tillsammans med hög inflation och stigande räntor, gör att vi höjer sina fjärrvärmepriser med 15 procent från den 1 januari 2024 i både Hässleholm och Tyringe.

Översiktsbild över fjärrvärmeverket i Hässleholm.

Svårare att få tag på biobränslen

Höjningen med 15 procent, som gäller från 1 januari 2024, innebär att kostnaden för en normalvilla som förbrukar 20 000 KWh värme, ökar med cirka 250 kronor per månad i genomsnitt över hela året.

Ryssland och Ukraina är länder som tidigare levererade stora mängder biobränslen till Europa. Idag har detta i stort upphört. I stället vänder sig Europa mot de nordiska länderna och med den svaga kursen på svenska kronor, är det ofta hit köpare vänder sig.

Samtidigt har byggindustrin dragit hårt i handbromsen vilket gett minskade volymer av rivningsavfall samt restprodukter från sågverk och trävaruindustrin vilket används som bränsle i fjärrvärmeproduktion. Detta har inneburit att priserna för biobränsle skjutit i höjden även på den lokala bränslemarknaden. Hässleholm Miljö har säkrat sin tillgång av bränsleflis för vintern men till kraftigt ökade inköpspriser.

- Dessvärre kan man väl säga att vi hamnat i en perfekt storm på biobränslesidan, samtidigt arbetar vi nu hårt med att optimera vår verksamhet. Vår investering i ny rökgasrening på vår avfallspanna driftsätts nu i höst och kommer inte bara förbättra vår miljöprestanda utan även öka värmeåtervinningen för att få ut mer värme från anläggningen, säger Andreas Lagerblad, affärsområdeschef fjärrvärme på Hässleholm Miljö.

Vår fjärrvärme har haft en stabil prisutveckling som står sig väl i nationell jämförelse. Som kund betalar du ett lägre fjärrvärmepris än en genomsnittlig fjärrvärmekund i Sverige, i snitt har prisutvecklingen för vår fjärrvärme varit cirka 1,0 procent per år de senaste åtta åren.

Sätter priser genom Prisdialogen

Våra priser sätts i den årliga Prisdialogen som är ett initiativ och en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta och som syftar till att skapa ett system för en transparent och rättvis prissättning av den svenska fjärrvärmen. I den lokala Prisdialogen i Hässleholm så har representanter nu träffats för att gå igenom vad som påverkar kostnadsutvecklingen och vårt prisåtagande till 2024 samt även prognos för åren 2025 och 2026.

- Priset för utsläppsrätter, som vi måste betala för plastinnehållet i avfallet, har de senaste åren ökat kraftigt samtidigt som tilldelningen minskar, vilket gör att vi även flaggar för ytterligare kostnadsökningar och behov av prisjustering för 2025, utifrån nuvarande förutsättningar och prognoser i nivå med 2024 års höjning, säger Andreas Lagerblad.

- Vi har stor förståelse för kunder som påverkas av vår höga inflation och andra kostnadsökningar och vi kommer också att intensifiera arbetet med att utveckla och erbjuda tjänster som kan hjälpa våra kunder att optimera värmeförbrukningen utan att det går ut över komforten, säger Elin Johnsson Sivertsson, Enhetschef Distribution & Energitjänster, Fjärrvärme.

Så funkar vår fjärrvärme

Senast ändrad: