DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Byta vattenmätare

Vi byter din vattenmätare åt dig med jämna mellanrum, så att du har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Det här gäller både för dig som är privatperson och dig som företagare.

Då byter vi din vattenmätare

Om du bor i villa har du en vattenmätare som är anpassad till just villor (Qn 2,5 = en mätare som släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme). Då byter vi din vattenmätare vart åttonde år.

För dig som har en större mätare, till exempel i ett flerfamiljshus eller en verksamhet där det går åt mycket vatten, byter vi den vart tredje år.

Du får brev när det är dags att byta

Du får ett brev av oss med datum och tid för när vi kommer för att byta din vattenmätare. Hör av dig till oss på telefonnummer 0451-26 82 00 om tiden inte passar dig, så hittar vi en ny dag. Vi kan komma och byta hos dig på helgfria vardagar, måndag - fredag.

Gör så här inför att vi byter din vattenmätare

Du behöver kontrollera installationen av din vattenmätare och förbereda inför att vi ska byta din mätare. Tänk på att vi tar ut en avgift för att boka nytt besök om du inte är på plats den tid som vi har kommit överens om, och vår montör inte kan komma in i din fastighet.

Så här förbereder du:

  • plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren
  • kontrollera att avstängningsventilerna vid mätaren fungerar. Det gör du genom att stänga en ventil i taget och sedan öppnar en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Om någon avstängningsventil inte fungerar ska de bytas ut. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ingår avstängningsventilerna i VA-installationen. Det är därför ditt ansvar som fastighetsägare att se till att ventilerna fungerar och att du kan stänga dem.
  • om vattenmätaren sitter i en vattenmätarbrunn tömmer du brunnen på vatten och kontrollerar att avstängningsventilerna fungerar.

Byt ut ventil som inte längre är godkänd

Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, så måste du byta ut den eftersom den inte längre är godkänd. Det är för din egen säkerhets skull. När du vrider på en sådan svart ratt kan ventilratten lossna och orsaka översvämning. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil.

Det ska vara vatten under glaset på mätaren

Eftersom hela mätaren är vattenfylld ska det också vara vatten under glaset.

Senast ändrad: