DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lärarhandledning - arbeta med sopsamlarmonster

Så roligt att ni vill arbeta med återvinning och hållbarhet! För förskolor och årskurs F-3 rekommenderar vi att ni arbetar med våra Sopsamlarmonster. Materialet utgår från att varje monster samlar på en viss typ av avfall eller tar hand om vatten.

Så här fungerar det

I materialet med Sopsamlarmonstren får du och barnen lära er hur sopor ska sorteras så de kan återvinnas och bli något nytt. Ni får också lära er hur vattnet kommer till kranen och vart det tar vägen när man spolat, samt vad man får och inte får slänga i toaletten.

Mycket av de material vi tar fram är digitalt så alla kan använda det på ett enkelt sätt. Det fysiska materialet vi tagit fram är en magnettavla med saga, ett brädspel om källsortering samt en affisch och dekaler. De har vi delat ut till förskolor i Hässleholms kommun.

Starta här

Börja arbetet med Sopsamlarmonstren genom att läsa sagan eller titta på filmen om när Leon upptäckte monstren. Reflektera sedan över frågorna nedan.

Sagan Monsterhistoria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskussionsfrågor

Det är bra att försöka fånga upp barnens förslag på hur ni kan gå vidare för att ta reda på svaren. Formulera frågor och hypoteser och undersök! På så sätt jobbar ni mot mål och riktlinjer som handlar om barns inflytande i förskolan enligt läroplanen.

 • Vad är egentligen skräp?
 • Varför skräpar människor ner tror ni? Vem är det som skräpar ner?
 • Ligger det sopor runt förskolan eller skolan eller där ni bor? Vad tycker ni om det?
 • Sopsamlarmonstren säger att de sorterar, vad menar de då?
 • Det finns fler olika typer av kategorier i våra soptunnor/återvinningsstationer. Vet ni vilka det är?
 • Har du sorterat någon gång? Hur visste du hur du skulle göra i så fall?
 • Hur kommer dricksvattnet till våra kranar? Vad händer när vi spolar i toaletten?

Del ett: välj vilka monster ni vill börja med

Det finns idag 19 Sopsamlarmonster. Materialet utgår från att varje monster samlar på en kategori av sopor eller vatten. Vi rekommenderar dig att börja med källsortering och de sex vanligaste monstren;

Plastis

Pappis

Kompostina

Metallika

Flamman

Prassel

Börja med magnettavlan

Börja gärna med magnettavlan och dess saga. Då kan ni på ett roligt och lättsamt sätt introducera monstren. Sedan presenterar ni monstren lite närmre och fördjupar arbetet med någon aktivitet eller material till de olika monstren.

Om du vill arbeta med vatten

Monstren är duktiga på olika saker koppat till målen i läroplanen. Låt barnens intresse styra vilka monster ni lyfter först och vilka aktiviteter ni kopplar till monstren. Vill ni sedan även arbeta med vatten så rekommenderar vi att först introducera Aqua-Liv och sedan Towalett.

Aqua-Liv

Towalett

Del två: aktiviteter och material

Det finns mycket material och olika aktiviteter som kan göras med fokus på de olika monstren. Här har vi samlat tips på aktiviteter och material, men det är bara fantasin som sätter gränser. Tänk gärna öppet kring hur sopsamlarmonstren kan användas!

Fyll en eller flera påsar med blandade sopor och sortera tillsammans med barnen. Sortera soporna tillsammans.

 • plastförpackningar
 • pappersförpackningar
 • matavfall
 • metall
 • brännbart
 • tidningar och papper
 • glasförpackningar
 • eventuellt någon annan fraktion/kategori.

Skriv ut affischerna på monstret och dess fraktion så ni tydligt kan sortera upp soporna till monstren.

LÄNK: Sopsamlarmonstrens affischer (portalen)

Ännu bättre än att göra en övning där barnen sorterar soporna är såklart att låta barnen bli delaktiga i den dagliga sopsorteringen. Hur ser förskolans sopsortering ut? Kan barnen sortera ut och slänga till exempel pappersförpackningar för sig? Sorterar förskolan ut matavfall, som äppelskruttar och bananskal?

Ha sorteringen på barnens nivå och låt dem vara med och slänga soporna.

Ta en bräda där ni kan fästa till exempel bananskal, konservburk, en glasflaska och en bit plast. Ta en bild på brädan så ni tydligt ser hur den såg ut från början. Hitta en bra plats där ni kan utföra experimentet, det behöver finnas tillgång till jord, löv och nedbrutet växtmaterial.

Gör så här

Gräv ner brädan under ett tunt lager jord, löv och andra växter.

Titta till brädan med jämna mellanrum, ungefär 1–2 gånger i månaden och dokumentera varje gång om ni ser några skillnader på sakerna ni grävde ner.

 • Vad händer med skräp som slängs på marken runt omkring oss?
 • Vilken typ av skräp tror du stannar kvar längst i naturen?
 • Vad händer med skräp som slängs på marken runt omkring oss?
 • Hur skulle det se ut runt omkring oss om alla slängde skräp var som helst?
 • Finns det något du kan göra för att det ska bli mindre skräp runt omkring dig?

Involvera barnen i arbetet för att minska matsvinnet.

 • Be personalen i köket om att samla matavfall i en separat hink så att ni kan väga det.
 • Gör ett formulär som ni fyller i varje dag under till exempel en eller två veckor. Notera exempelvis vilka maträtter som serverades, vad som har slängts och hur mycket det vägde. Målet är såklart att mängden mat som slängs ska minska.
 • Fortsätt diskussionerna i gruppen om varför ni slänger mat och hur ni kan göra för att minska matsvinnet.

Det borde det vara självklart att inte slänga fullt ätbar mat. Diskutera med barnen varför ni inte ska slänga mat och varför Kompostina har ont i sin mage? Har hon kanske fått för mycket matsvinn?

Uppgifter och aktiviteter om matsvinn (dragspel)

Prata om att det är viktigt att ta lagom mycket mat och att ni hellre kan ta flera gånger i stället för att ta väldigt mycket första gången. Prata också om mättnadskänslan, äta så ni känner er mätta.

Var med i Håll Sverige Rents kampanj ”Vi håller rent!”

Ladda ryggsäckarna med varm choklad och matsäck och ger er ut på en skräpplockarskattjakt i skogen. Glöm inte att ta på er skräpletarglasögonen så att ni verkligen hittar allt skräp som gömmer sig i naturen. När ni kommer tillbaka från er skattjakt, fira er fina prestation genom att dansa loss till Electric Banana Bands låt ”Håll Himalaya Rent” samtidigt som ni sorterar skräpet ni hittat rätt till våra sopsamlarmonster.

Barnen ställer sig på ett led. Alla har varsin mugg. Det första barnet i ledet står vid en hink full med vatten.

Det sista barnet står vid en tom hink.

 • När startsignalen går fyller försteman sin mugg med vatten ur hinken och häller sedan över vattnet från sin mugg till nästa barns mugg osv.
 • När siste man får vattnet i sin mugg häller hen det raskt ner i sin hink.
 • Så fortsätter leken, antingen under en förutbestämd tid eller tills vattnet i första hinken är slut.

Nu kan du mäta hur mycket vatten laget lyckats transportera. (Vilken tur att vi har vattenrör som transporterar vårt vatten hem!)

Låt barnen göra informationslappar till förskolans toaletter som förklarar att toaletten bara vill ha kiss och bajs. Ni kan exempelvis kopiera och klippa ut bilder på saker som inte hör hemma i toaletten och göra tydliga kryss över dem.

Ännu mer material till del två

Det finns ännu mer material, du kan utforska det i vår portal. Här är några av våra tips:

Sånghäfte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källsorteringsbrickor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PowerPoint-spel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del tre – var kreativ, gör monstren av skräp

Det är faktiskt ännu bättre att försöka göra något nytt av gamla grejer än att sopsortera, detta brukar vi kalla återbruk eller återanvända. Låt barnen ta med sig sopor, till exempel pappersförpackningar hemifrån till förskolan. Då involverar ni både barn och vårdnadshavare.

 • Kanske kan ni ha en låda som fylls med återvinningsmaterial med en bok där vårdnadshavare kan skiva ner vad de diskuterat hemma?
 • Vad vill barnen göra med det material de har med sig?
 • Nu kan ni skapa Pappis av pappersförpackningar, Plastis av plastförpackningar och så vidare.
 • Börja med att göra en ritning, använd sax, limpistol, färg, nål och tråd m.m. för att skapa.

Del fyra – återvända och förebygga avfall

Skåpet Tage - byt saker med varandra

Skåpet Tage hjälper vårdnadshavare att på ett enkelt och miljövänligt sätt byta kläder med varandra. Idén är både enkel och miljövänlig. I skåpet Tage kan vårdnadshavare lämna kläder och skor som deras barn inte behöver längre och ta med sig kläder som andra vårdnadshavare har lämnat i skåpet och som deras barn inte har användning för längre.

Placera gärna skåpet på en plats som är lättillgänglig, men ändå inte i en alltför öppen miljö. En del kan tycka att det känns obekvämt att ta kläder ur skåpet om andra ser. Involvera gärna barnen och gör Tage mer personlig!

Låt exempelvis äldre barn måla en skylt med texten ”Skåpet Tage” som ni kan sätta högst upp på skåpet, eller varför inte måla ett par stora ögon eller ett par skor att sätta på skåpsluckorna.

Det finns även skyltar med Sopsamlarmonstren att skriva ut.

LÄNK: Hämta skyltar för utskrift (portalen)

Det är bra att utse en i personalen som är särskilt ansvarig för skåpet. Tage sköter sig mestadels själv, men någon behöver sköta dessa tre uppgifter:

 • Informera personal och föräldrar om att skåpet finns och hur det fungerar.
 • Hålla koll så att det inte är stökigt i skåpet.
 • Rensa bort sådant som legat kvar under lång tid. Plocka ut det och skänk det till second hand. Eller använd det på annat sätt.

Tips!

Be vårdnadshavare ha med väska eller tygpåse som de kan lägga extra kläder eller annat som ska tas med till och från förskolan. På så sätt minskar vi användningen av plastpåsar som annars används för att ta hem smutsiga kläder.

Upptäck vårt material

Mycket av det material vi tar fram är digitalt så alla kan använda det på ett enkelt sätt. Det fysiska materialet vi tagit fram är en magnettavla med saga, ett brädspel om källsortering samt affisch och dekaler. Dessa har vi delat ut till förskolor i Hässleholms kommun.

Vi har samlat allt material i vår skolportal. Där kan du enkelt se material som:

 • pyssel
 • sånger
 • spel
 • affischer
 • videos

Utforska materialet i skolportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pyssel

Det finns massor med pyssel du kan ladda ner från vår portal. Målarbilder som du kan skriva ut och låta barnen färglägga. Vi har mönster för att pärla de olika sopsamlarmonstren. Du kan också använda de mönstren för att sy korsstygn.

Hitta pyssel i vår portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två toarullar omgjorda till några av våra sopsamlarmonster.
Målarbild där någon har börjat fylla i färger till monstret Flamman.

Senast ändrad: