DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Vår prismodell för fjärrvärme

Prismodellen för våra företagskunder är konkurrenskraftig, prisvärd och anpassad att följa dig som kund och planeten in i framtiden. Vårt mål är att prismodellen ska vara enklare att förstå och ge dig större möjligheter att påverka värmekostnaderna för din fastighet.

Fjärrvärmepriset för företagskunder i Hässleholm och Tyringe består av tre delar: energi, effekt och flöde. Du som kund har möjlighet att påverka alla tre.

Diagram som visar fördelningen av effekt, flöde och energi.

Energi

Energidelen är ungefär 60 procent av den totala kostnaden och bestäms av din fjärrvärmeförbrukning, alltså hur mycket energi du har använt under aktuell period. Din energianvändning anges i använda kilowattimmar (kWh).

Priset för varje kilowattimme, energipriset, hänger ihop med de kostnader vi har för att producera värmen.

I Hässleholm varierar produktionskostnaden under sommaren och vintern beroende på vilket bränsle vi använder.

Våra priser

Effekt och effektrabatt

Ungefär 40 procent av din kostnad kommer från den del som rör effekt.

Effekt är ett mått på hur mycket fjärrvärme som du som kund använder vid ett givet tillfälle. Effekten mäts i kilowatt (kW) och förändras över tid.

Effekten är definierad som den hösta använda dygnsmedeleffekt de senaste tolv månaderna. Din anläggnings högsta dygnsmedeleffekt för senaste tolvmånadersperioden beräknas varje månad.

Din anläggning prissätts alltså efter hur mycket effekt den behöver när fjärrvärmen används som mest. Detta ger en rättvis prissättning för alla kunder.

Om din anläggning har en effekt på 26 kW eller mer, får du en rabatt på effektkostnaden. Det innebär att du betalar mindre för kraften din anläggning behöver.

Flöde och flödespremie

Flödet handlar om hur bra det heta vattnet från fjärrvärmenätet kyls ner i din fastighets fjärrvärmecentral. Att ha ett lågt flöde är fördelaktigt på lång sikt. Det kan ge dig en liten rabatt eller en liten avgift baserat på hur bra din anläggning presterar jämfört med andra i nätet.

Vi jämför volymen av fjärrvärmevatten (m³) som används i din fastighet med den mängd energi (MWh) som du förbrukar. Detta jämförs sedan med genomsnittet för alla fastigheter i området.

Vi räknar ut flödesavgiften genom att jämföra din fastighets förbrukning av fjärrvärmevatten (m³) med den faktiska energiförbrukningen (MWh). Först mäts volymen av fjärrvärmevatten som används i din fastighet. Sedan jämför vi denna volym med genomsnittet för alla fastigheter i området. Om din anläggning är mer effektiv än genomsnittet kan du få en rabatt. Det kallas flödespremie. Om den förbrukar mer än genomsnittet kan du få betala en flödesavgift.

Detta är ett sätt att uppmuntra till effektiv användning av fjärrvärme och belöna de fastigheter som bidrar till ett lägre flöde i nätet.

Så kan du påverka priset

Har du en anläggning med lägre krav på jämn temperatur och kan tänka dig en lägre temperatur när det är som kallast? Då kan du minska dina kostnader eftersom du använder lägre effekt än annars. Vår prismodell ger dig en större möjlighet att påverka dina kostnader genom att begränsa ditt effektuttag.

För dig som vill kunna förutse kostnaderna bättre

För dig som vill kunna förutse kostnader på ett bättre sätt och minska skillnaderna i pris mellan kalla och milda år har vi en lösning. Vi kan räkna ut hur mycket energi din anläggning behöver baserat på hur du använder den, vi kallar det effektvärde. Detta gör att skillnaderna i kostnader mellan år med olika väder blir mindre, och du kan planera din budget för uppvärmning mer exakt.

Över tid kommer kostnaderna att bli liknande som för det vanliga sättet att räkna ut energibehovet. Men för dig kan priserna bli något lägre när det är kallt ute och något högre när det är varmt. Det här ger både dig och oss mer förutsägbara kostnader, vilket är bra för alla!

Kontakta oss på Kundservice

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 82 00

Måndag till fredag klockan 9-15 (lunchstängt 12-13).

Senast ändrad: