DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Källsortering i flerfamiljshus

I flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar är det du som fastighetsägare som ansvarar för att sorteringen och sophämtningen fungerar. Ta hjälp av våra guider och vårt material på olika språk för att underlätta källsorteringen.

Fastighetsägarhandboken - din guide i vardagen

I vår fastighetsägarhandbok hittar du råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Du kan också läsa om olika lösningar för avfallsutrymmen och soprum i flerfamiljshus.

Fastighetsägarhandbok för flerfamiljshus och gemensamhetslösningar Pdf, 1.4 MB.

Så kan du informera dina hyresgäster

Som fastighetsskötare behöver du informera dina hyresgäster om hur de ska sortera. Du kan dela ut sorteringsbladen till nyinflyttade och sätta upp affischerna om sortering i soprummen. Skyltarna och guiderna finns på olika språk.

Du kan ladda ned guider (pdf) på dari, arabiska, engelska, svenska, tigrinja och tyska. Hör av dig till oss om du behöver fysiska exemplar av sorteringsguiderna. Informationsskyltarna i pdf finns på svenska, engelska, dari, arabiska och tigrinja.

Sorteringsguide på arabiska Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på dari Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på engelska Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på svenska Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på tigrinja Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide på tyska Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Affisch: alltid papp, aldrig plast på arabiska Pdf, 473.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Affisch: alltid papp, aldrig plast på engelska Pdf, 457.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Allt-i-ett blad på svenska, engelska, tigrinja, dari och arabiska

Batterier Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Brännbart Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Deponi Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Färgat glas Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Ljuskällor Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Matavfall Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Metall Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Mindre elavfall Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ofärgat glas Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Pappersförpackningar Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plastförpackningar Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidningar Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Spola rätt i toaletten

Släng rätt i toalett, arabiska Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Släng rätt i toalett, engelska Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Släng rätt i toalett, svenska Pdf, 819.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut informationsskyltar

Du kan enkelt ladda ned alla informationsskyltar och skriva ut dem.

Ladda ned samtliga informationsskyltar Pdf, 472.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: