DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Priser för att hyra sopkärl

Du kan välja hur många kärl just din verksamhet behöver för de olika typerna av sopor, hur stora kärlen ska vara, samt hur ofta du vill att vi hämtar hos dig.

Hör av dig till oss så att du kan hyra så många kärl som du behöver. Vi hjälper dig med ditt abonnemang.

Telefon: 0451-26 82 00

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Abonnemang med enfackskärl

Deponi

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

1308,8 kr

1694,4 kr

var fjärde vecka

13 ggr

1786,4 kr

2312 kr


Metall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

284,8 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

334,4 kr

Tidningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

varje vecka

52 ggr

832,8 kr

900 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

284,8 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

334,4 kr

varje vecka

52 ggr

832,8 kr

900 kr

969,6 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

140l

190l

varannan vecka

26 ggr

998,4 kr

1464 kr

varje vecka

52 ggr

2159,2 kr

3162,4 kr

Brännbart

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

980 kr

1174,4 kr

1776 kr

3313,6 kr

varannan vecka

26 ggr

1491,2 kr

1846,4 kr

2877,6 kr

5359,2 kr

varje vecka

52 ggr

2941,6 kr

3852,8 kr

5832 kr

10915,2 kr

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

284,8 kr

484,8 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

334,4 kr

574,4 kr

varje vecka

52 ggr

832,8 kr

900 kr

969,6 kr

1496 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

170,4 kr

190,4 kr

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

170,4 kr

190,4 kr

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

Trädgårdsavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190 l

370l

varannan vecka under perioden

mitten av mars till mitten av november

16 ggr

1370,4 kr

1370,4 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.

Senast ändrad: