DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Sorteringsguiden

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du ta reda på hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Olika material ska sorteras och lämnas på olika ställen. Klicka på en bokstav eller sök på ett ord via fritextsök så hjälper vi dig att sortera rätt.

Tillbaka till kategorier

Batteri

Batterier innehåller farliga ämnen, det är därför extra viktigt att det lämnas in till återvinning. 

Villa

Batterier läggs i påhängsboxarna som sätts på kärlet vid tömning. Bilbatterier ska lämnas på återvinningscentral. 

Flerfamiljshus

Batterier läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) sorteras Batteri i Bilbatterier, Småbatterier och Litium- och uppladdningbara batterier. 

  • Batteri

    Sortera som Batteri

    På våra återvinningscentraler (ÅVC) sorteras Batteri i Bilbatterier, Småbatterier och Litium- och uppladdningbara batterier.

  • bilbatteri

    Sortera som Batteri

    På våra återvinningscentraler (ÅVC) sorteras bilbatterier i fack för Bilbatterier.

Senast ändrad:

Illustration av ett äpple.

Så kan du leva mer hållbart

Våra bästa tips, du kan börja redan idag!

Returpapper i högar på återvinningscentralen.

Detta kan du lämna på återvinningscentralen

Detta kan du lämna i mindre mängder. Och detta kan du inte lämna hos oss, gör så här i stället.

En madrass och soffa står på en vägkant.

Beställ hämtning av grovavfall

Vi kan hämta grovavfall hemma hos dig, så här fungerar det.