DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna farligt avfall på återvinningscentralen

När det handlar om farligt avfall, som asbest, gasflaskor, målarfärg och elektronik, måste vi vara extra försiktiga. De kan vara farliga för oss och naturen om de inte hanteras rätt. Se till att du lämnar in dem på våra återvinningscentraler så tar vi hand om dem.

Exempel på farligt avfall

Farligt avfall är ämnen som kan vara farliga för människor eller miljön. I ditt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Hässleholms kommun har mer information om hur du kan hantera kemikalier i vardagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att tänka på när du lämnar farligt avfall

Är du osäker på om ditt avfall är farligt eller inte, chansa inte! Ta med avfallet i sin förpackning och fråga personalen på återvinningscentralen.

 • Blanda aldrig olika vätskor i samma behållare.
 • Lägg aldrig farligt avfall i restavfallet.
 • Lämna i en hel och ordentligt stängd förpackning.
 • Lämna helst i originalförpackning. Om du inte har den kvar, märk ordentligt med vad det är för avfall.
 • Se till att barn inte kommer i kontakt med farligt avfall.

Exempel på farligt avfall som du kan lämna hos oss

Du kan lämna detta på alla våra återvinningscentraler:

 • Målarfärg, både vattenbaserad och oljebaserad.
 • Spillolja. Du kan lämna max 10 liter spillolja kostnadsfritt. Har du större mängder spillolja kan du lämna det på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift.
 • Oljefilter.
 • Sprayburkar med varningssymbol (hårspray, färg), även tomma sprayburkar.
 • Helium- och engångsbehållare. Sortera aldrig behållarna som metallskrot, även om de är tomma.

Övrigt farligt avfall tar vi bara emot på Vankiva återvinningscentral. Det kan exempelvis vara olika kemikalier, bekämpningsmedel, syror, baser, poolkemikalier, material som innehåller kvicksilver, klor, lim, ogräsmedel, insektsmedel, gift, bensin och aceton.

Detta tar vi emot i begränsade mängder

Detta tar vi inte emot, gör så här i stället

Asbest

Asbest klassas som farligt avfall. Dammet är hälsofarligt och det är viktigt att all asbest förpackas i dubbel plast. Alla sidor ska märkas med "asbest".

Vi tar bara emot asbest på Vankiva återvinningscentral. Kontakta personal vid ditt besök så visar de dig containern för asbest. Du får själv lasta ur och lämna asbesten, personalen kan inte hjälpa dig. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container.

Är du privatperson och har ett renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan du lämna upp till ett personbilssläp (3 m³) per dag utan avgift. Hitta till Vankiva återvinningscentral

Har du större mängder asbest, ska du lämna det på Hässleholms Kretsloppcenter. De tar ut en avgift.Priser och öppettider Hässleholms Kretsloppscenter

Asbest har varit förbjudet att använda i nya produkter sedan början av 1980-talet. Det är fortfarande vanligt i många äldre byggnader och produkter. Kanske stöter du på asbest när det är dags att byta tak eller värmepanna.

I äldre byggnader kan det finnas asbest i:

 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • Värmepannor och kakelugnar
 • Fönsterbänkar
 • Yttertak och innertak
 • Fasadbeklädnad, som eternit
 • Väggbeklädnad i pannrum, elcentraler
 • Rörisolering
 • Kakelfix och fogmassor

Så ska du hantera invasiva växter

Plockar eller gräver du upp lupiner eller någon annan invasiv växt, så tänk på att inte slänga det i komposten eller i trädgårdsavfallet. Då riskerar de att spridas vidare. Lägg växterna i dubbla sopsäckar, förslut påsen väl, och lämna på någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal när du kommer så visar vi dig rätt.

Fler tips om invasiva växter

Senast ändrad: