DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Sorteringsguiden

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du ta reda på hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Olika material ska sorteras och lämnas på olika ställen. Klicka på en bokstav eller sök på ett ord via fritextsök så hjälper vi dig att sortera rätt.

Tillbaka till kategorier

Övrigt

Byggavfall och rivningsavfall

Körs till en återvinningscentral. Går inte att sortera som Grovavfall.

Läkemedel och kanyler:

Lämnas på Apoteket.Läkemedel: Läggs i en genomskinlig kasse eller speciell returpåse från apoteket. Apoteken tar inte emot febertermometrar eller batterier. Kanyler: Fråga på apoteket efter en behållare. När kanylen klippts av läggs sprutan i brännbart.

Bilar och däck:

Bilar kan inte lämnas på våra återvinningscentraler utan ska lämna till en bilskrot. Däck lämnas till återförsäljare eller däckverkstad.

Ammunition:

Lämnas till polisen.

Lastpallar:

På Vankiva återvinningscentral sparas pallarna vid trädgårdsavfallet och skickas sedan vidare för återanvändning. Sorteras som träavfall på övriga återvinningscentraler. 

 • ammunition

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • asfalt

  Sortera som Övrigt

  kan endast lämnas till Hässleholms Kretsloppcenter mot en avgift.

 • betongpanna

  Sortera som Övrigt

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • bil

  Sortera som Övrigt

  lämnas till en bilskrot.

 • bildäck

  Sortera som Övrigt

  Du kan inte lämna in bildäck på återvinningscentraler. Lämna dem hos återförsäljare.

 • blomsterlupin

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • Blåbetong

  Sortera som Övrigt

  Kan endast lämnas till Hässleholms Kretsloppcenter mot en avgift.

 • brandsläckare

  Sortera som Övrigt

  lämnas i första hand till återförsäljare. Vid besök på återvinningscentral kontakta personal.

 • byggavfall

  Sortera som Övrigt

  sortera byggavfallet innan du lämnar det på återvinningscentralen. Fråga personal om du är osäker.

 • cement

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • cykel

  Sortera som Övrigt

  Många av våra återvinningscentraler tar emot både trasiga och hela cyklar för återbruk.

 • cykeldäck

  Sortera som Övrigt

 • djur (dött)

  Sortera som Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att få reda på hur det ska tas omhand.

 • dynamit

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • däck

  Sortera som Övrigt

  lämnas ej på återvinningscentraler. Lämnas till återförsäljare.

 • ensilageplast

  Sortera som Övrigt

  kan ej lämnas på våra återvinningscentraler utan lämnas direkt till Svepretur, se www.svepretur.se för mer information.

 • Expansionskärl

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som metallskrot. Går ej som Grovavfall.

 • fyrverkerier (oanvända)

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • gasflaska

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • gastub

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • gipsskiva

  Sortera som Övrigt

  Sorteras på vår återvinningscentral som gips.

 • gul skunkkalla

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • guld

  Sortera som Övrigt

  lämna gammalt guld till din guldsmedsaffär, så används det till nya smycken.

 • heliumtub

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • husdjur (dött)

  Sortera som Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att ta reda på hur det ska tas hand.

 • insulinpenna

  Sortera som Övrigt

  lämnas på apotek.

 • invasiva arter

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • Jord (större mängder)

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • jättebalsamin

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jätteloka

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • kadaver

  Sortera som Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att få reda på hur det ska tas omhand.

 • kanyl (i kanylbehållare)

  Sortera som Övrigt

  lämnas på apotek.

 • kassaskåp

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentralen. Kontakta personal på plats.

 • kolsyrepatron

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • laminatgolv

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • Lancett (i kanylbehållare)

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på apotek.

 • medicinrest

  Sortera som Övrigt

  lämnas på apotek.

 • migsvets

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som elektronik.

 • parkslide

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • patronhylsor

  Sortera som Övrigt

  med eller utan kula ska lämnas till polisen.

 • Piano

  Sortera som Övrigt

 • slipers

  Sortera som Övrigt

  ämnas på någon av våra återvinningscentraler och sorteras som tryckimpregnerat trä. Max 3 m³ på Vankiva återvinningscentral och 0,5 m³ på övriga återvinningscentraler.

 • spånskiva

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • sten

  Sortera som Övrigt

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • takpanna

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • telefonstolpar

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på någon av våra återvinningscentraler och sorteras som tryckimpregnerat trä. Max 3 m³ på Vankiva återvinningscentral och 0,5 m³ på övriga återvinningscentraler.

 • tomtebloss (oanvända)

  Sortera som Övrigt

  lämnas till polisen.

 • tryckimpregnerat trä

  Sortera som Övrigt

  lämnas på någon av våra återvinningscentraler och sorteras som tryckimpregnerat trä. Max 3 m³ på Vankiva återvinningscentral och 0,5 m³ på övriga återvinningscentraler.

 • tryckkärl

  Sortera som Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • trä (behandlat med organowood)

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trä (målat)

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trä (omålat)

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trädörr

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral. Innerdörr sorteras som träavfall och ytterdörr sorteras som stoppade möbler.

 • trälister

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • Träpall

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • varmvattenberedare

  Sortera som Övrigt

  Lämnas på återvinningscentral och sorteras som metallskrot. Går ej som Grovavfall.

 • vattenkokare

  Sortera som Övrigt

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • vresros

  Sortera som Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • värmepump

  Sortera som Övrigt

  Kan endast lämnas på Vankiva återvinningscentral. Kontakta personal. Varmvattenberedare och expansionskärl kan även lämnas på våra övriga återvinningscentral och sorteras som metallskrot. Går ej som Grovavfall.

Senast ändrad:

Illustration av ett äpple.

Så kan du leva mer hållbart

Våra bästa tips, du kan börja redan idag!

Returpapper i högar på återvinningscentralen.

Detta kan du lämna på återvinningscentralen

Detta kan du lämna i mindre mängder. Och detta kan du inte lämna hos oss, gör så här i stället.

En madrass och soffa står på en vägkant.

Beställ hämtning av grovavfall

Vi kan hämta grovavfall hemma hos dig, så här fungerar det.