DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Fjärrvärme

Nya fjärrvärmepriser 2025

Priserna för biobränslen ligger kvar på en fortsatt hög nivå samtidigt som priserna för utsläppsrätter ökar. Detta medför att priserna på fjärrvärme i Tyringe och Hässleholm höjs under nästa år. I Hässleholm blir höjningen 16 procent och i Tyringe hamnar den i genomsnitt på 18 procent.

Översiktsbild över fjärrvärmeverket i Hässleholm.

Den lokala prisdialogen, där vi bjuder in kunder att diskutera och få en inblick i prissättningen av fjärrvärme, har nyligen avslutats. Där presenterades även de kommande prisförändringarna för 2025.

- Vi har historiskt haft en låg och stabil prisökningstakt men nu har branschen drabbats av kraftiga prisökningar på biobränslen de senaste två åren. En hög efterfrågan och bristande utbud, tillsammans med en osäkerhet i omvärlden på grund av Rysslands krig mot Ukraina har lett till kraftiga prisökningar. De ökade räntekostnaderna påverkar oss likaså. Framöver ser vi däremot en stabilisering av fjärrvärmepriserna, säger Mats Didriksson, vd.

Vad innebär prisökningen för dig som privatkund

I Hässleholm ökar priset från och med 1 januari 2025 med 16 procent. Det innebär en kostnadsökning med cirka 267 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i Hässleholm Miljös fjärrvärmenät, som förbrukar 17 000 kWh värme om året.

I Tyringe ökar priset med i genomsnitt 18 procent, fördelat på 10 % i fast avgift och 22,5 procent på energipriset. Det innebär en kostnadsökning på cirka 317 kronor i månaden.

- Det har funnits en önskan från våra kunder att meddela prisförändringar så tidigt som möjligt vilket vi arbetat för att tillgodose. Att vi kan vara klara med prissättningen för nästkommande år redan till sommaren ger förhoppningsvis större möjligheter att förbereda sig, säger Elin Johnsson Sivertsson, enhetschef distribution och energitjänster.

Vi ser positiva trender framöver

Det har varit stora svängningar på energimarknaden de senaste åren vilket påverkat hela branschen. Men vi på Hässleholm Miljö ser positiva trender framöver.

- Vi arbetar ständigt för att effektivisera verksamheten, säkra tillgången till bränsle och förbättra våra fjärrvärmeanläggningar. Vi ser redan nu att den nya rökgasreningen i Hässleholm minskar behoven av biobränsle samtidigt som den minskar utsläppen. När vi tittar mot 2026 och 2027 tror vi på en lägre och mer stabil prisutveckling, säger Elin Johnsson Sivertsson.

Så funkar vår fjärrvärme

Prisjämförelser för ett flerbostadshus

  • I Hässleholm höjs fjärrvärmepriset med 16 % den 1/1 2025. För ett flerbostadshus som förbrukar 193 MWh/år innebär det en höjning med 2621 kronor i månaden.
  • I Tyringe höjs fjärrvämepriset med 10% för effektkostnaden och 22,5 % för energipriset den 1/1 2025. För ett flerbostadshus som förbrukar 193 MWh/år innebär det en höjning med 2928 kronor i månaden.

Nuvarande fjärrvärmepriser för företag

Prisjämförelser för en villa (privatkund)

  • I Hässleholm höjs fjärrvärmepriset med 16 % den 1/1 2025. Det innebär en kostnadsökning med cirka 267 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i Hässleholm Miljös fjärrvärmenät, som förbrukar 17 000 kWh värme om året.
  • I Tyringe höjs fjärrvämepriset med 10% för den fasta avgiften och 22,5 % för energipriset den 1/1 2025. Det innebär en kostnadsökning på cirka 317 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i Hässleholm miljös fjärrvärmenät som förbrukar 17 000 kWh värme om året.

Nuvarande priser för fjärrvärme privatkunder

Senast ändrad: