DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Fritidsabonnemang

Har du ett fritidshus? Då kanske vårt fritidsabonnemang passar dig! Vi hämtar dina sopor under april-oktober och du betalar mindre än ett helårsabonnemang. I vår kommun är det vi på Hässleholm Miljö som har hand om sophämtningen.

Priser för fritidsabonnemang

Fritidsabonnemang (april - oktober)

Fritidshus


Grundavgift

1036 kr

Rörlig avgift

1486 kr

Under denna period töms kärl 1 tretton gånger och kärl 2 sju gånger.

Det här ingår i ditt abonnemang

I fritidsabonnemanget ingår två sopkärl med fyra fack i varje, två boxar som du kan hänga på kärlen och en röd miljöbox. På så sätt kan du sortera elva olika sorters avfall hemma. Enkelt för dig och bra för miljön!

Förutom sopkärlen ingår också:

 • 80 matavfallspåsar (en bunt)
 • att du kan boka att vi hämtar grovavfall, matfett, deponi, farligt avfall och textil vid fyra tillfällen per år, mellan april och oktober.

Du kan beställa ett extra kärl, trädgårdskärl eller ansöka om dispens för att vi ska hämta ditt kärl på din tomt. Då betalar du mer än grundavgiften och avgiften för sophämtningen.

Under april till oktober tömmer vi kärl 1 13 gånger och kärl 2 sju gånger. Du hittar dina tömningsdagar i tömningsschemat.

Hitta min tömningsdag i tömningskalendern

Så sorterar du i kärl 1

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Matavfall
 • Ofärgade glasförpackningar

Påhängsbox till kärl 1

 • Ljuskällor
 • Batterier

Så sorterar du i kärl 2

 • Tidningar
 • Brännbart
 • Metall
 • Färgade glasförpackningar

Påhängsbox till kärl 2

 • Mindre elavfall

Du har påhängsboxarna inomhus för att sortera ut mindre elavfall, batterier och ljuskällor. När boxarna är fulla hänger du dem på rätt kärl inför att vi ska hämta soporna hos dig.

Det här lägger du i den röda miljöboxen

 • Deponi
 • Farligt avfall
 • Matfett i PET-flaska
 • Matolja i PET-flaska

Gör så här för att vi ska hämta hos dig

Det här betalar du för

I ditt abonnemang betalar du både en grundavgift och en avgift för själva sophämtningen (rörlig avgift). Du och alla andra som har säsongsabonnemang betalar lika mycket för grundavgiften.

Det här ingår i grundavgiften:

 • våra återvinningscentraler och att vi har personal som jobbar där
 • att vi tar hand om farligt avfall
 • information och kundservice
 • att vi planerar och utvecklar sophanteringen
 • matavfallspåsar
 • att vi täcker och tar hand om de gamla soptipparna (deponier).

Det här ingår i avgiften för sophämtningen (rörlig avgift):

 • att vi hämtar och tar hand om dina sopor på ett hållbart sätt, till exempel att sortera, krossa och röta
 • din hyra för sopkärl 1 och 2.

Därför måste du ha abonnemang

Enligt Miljödomstolen bildas det alltid någon form av sopor i ett hushåll som man inte kan ta hand om själv. Därför är det beslutat att alla hushåll måste ha ett abonnemang. Vi tar hand om soporna åt dig, och du kan också själv lämna soporna på en av våra återvinningscentralen. Det ingår i ditt abonnemang.

Du får inte elda upp dina egna sopor, eftersom det är ett miljöbrott.

Ett abonnemang per fastighet

Du ska ha ett abonnemang per fastighet. Om du till exempel äger två olika fritidshus, ska du ha två abonnemang för sophämtningen.

Senast ändrad: