DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Renhållning

Hässleholm är andra bästa kommun i Sverige på avfallshantering!

Förra året kom Hässleholm på en fjärdeplats i branschorganisationen Avfall Sveriges ranking och har nu tagit två kliv uppåt i rankingen. I Hässleholm har den totala mängden insamlat kommunalt avfall minskat, en trend som även visar sig på nationell nivå.

Fyrfackskärl med bild på sopsamlarmonstren

I Hässleholm har den totala mängden insamlat kommunalt avfall minskat från 346 kilo per person 2022 till 319 kilo per person 2023. Det är en trend som även visar sig på nationell nivå.

- Det är glädjande att se att den totala avfallsmängden fortsätter minska på så väl lokal som nationell nivå. I rapporten ser vi att Hässleholm kan bli bättre på minimering och återbruk, vilket vi på Hässleholm Miljö kommer att fortsätta arbeta mycket med framöver. Det ska bli spännande att följa utvecklingen kommande år, säger Mats Didriksson, VD på Hässleholm Miljö.

Vår ambition var att hamna på förstaplats i år, men att klättra två placeringar är vi självklart jättenöjda med. Kommuninvånarna visar återigen på en stark drivkraft att bidra till en mer hållbar kommun och det ska ni ha en stor eloge för, fortsätter Mats Didriksson.

En satsning på byggåterbruk

I veckan öppnade Hässleholm Miljös nya byggåterbruk på Vankiva återvinningscentral. Byggåterbruket är en satsning för att öka mängden byggmaterial som återanvänds. Vår andraplats visar att hässleholmarna har ett stort miljöintresse och verkligen förstår vikten av att sortera rätt. Med det nya byggåterbruket erbjuds kommuninvånarna nu större möjligheter att återbruka. Genom att återbruka redan producerat material kan vi hjälpas åt att minska nyproduktion och användning av naturens resurser.

- Vi bygger en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet. För att nå dit behöver vi skapa förutsättningar för kommuninvånarna att vara med och bidra, avslutar Mats Didriksson.

Så fungerar det nyöppnade byggåterbruket

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Om Avfall Sveriges ranking

Avfall Sverige rankar årligen kommunerna utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 17 nyckeltal inom fem områden; Avfallsmängder, Förebyggande, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet.

Senast ändrad: