DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Fjärrvärme

Ny miljösatsning inom fjärrvärme invigd!

Ökad värmeåtervinning, minskade utsläpp till luft och minskad dricksvattenförbrukning. Vår nya anläggning för rökgasrening, rökgaskondensering och avancerade vattenrening till avfallspannan i Hässleholm är nu invigd och i full drift. Anläggningen är en av de största miljöinvesteringarna i kommunen och på sikt skapar satsningen även möjligheter för infångning och användning av koldioxid, vilket krävs för att nå klimatneutralitet i framtiden.

Bild ininfrån anläggningen för rökgasrening- och rökgaskondensering på fjärrvärmeverket i Hässleholm. Ett flertal besökare tittar sig omkring i anläggningen.

Besökare vid invigningen i januari 2024.

Energiproduktion kräver långsiktighet

För drygt 50 år sedan började fjärrvärmen i Hässleholm att växa fram. Inledningsvis genom öar av fristående panncentraler med små tillhörande ledningsnät. I början av 80-talet, i spåren av 70-talets oljekriser, togs så beslutet att bygga en ny, central och toppmodern produktionsanläggning för fjärrvärmen i Hässleholm - Beleverket. Nätet växte samman och fjärrvärmen kom att bli den enskilt viktigaste orsaken till Sveriges utsläppsminskningar sedan 1990-talet.

- Energiproduktion går i långa cykler och kräver långsiktighet i både planeringar och investeringar. Den här anläggningen är också en investering som skapar förutsättningar för en framtida satsning på CCS och CCU, dvs. infångning och användning av koldioxid, för att kunna leverera en klimatneutral fjärrvärme, säger Andreas Lagerblad, affärsområdeschef fjärrvärme på Hässleholm Miljö.

Ny miljöteknik har flyttat in

Under 2023 har arbetet med att bygga den nya anläggningen för rökgasrening och rökgaskondensering pågått på Beleverket. Byggnaden, som uppfördes i samband med att Beleverket byggdes för 40 år sedan, har återanvänts och moderniserats. De två gamla fastbränslepannorna, som även de var en pionjär på sin tid, har plockats bort, och istället har ny miljöteknik flyttat in.

- Jag är stolt över att se att fjärrvärmen fortsätta utvecklas. Via energiåtervinning av avfall i början av 2000-talet, vidare med biobränslepannan 2010, vår stora värmeackumulator under 2020 och nu med en anläggning som ytterligare förbättrar energieffektiviteten och miljöprestandan. Det kommer göra mycket gott för Hässleholms kommun i många år framöver, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Ett energislag i ständig förändring

Fjärrvärme är en energiform i ständig förändring. I hjärtat finns en central värmeproduktion som värmer upp vatten. Det 17 mil långa ledningsnätet som ligger under gator och torg fungerar som ett blodomlopp, det leder det uppvärmda vattnet i ett slutet system, från produktionen och ut till kunderna. Vattnet däremot kan värmas upp med olika bränslen och har successivt gått från fossila bränslen vidare till dagens energiåtervinning av hushållsavfall och biobränslen.

- Det här ger oss en rad fördelar, vi sänker utsläppen till luft ytterligare vilket innebär att vi med god marginal klarar kommande utsläppskrav. Vi får ut 20 % mer värme utan att använda mer bränsle. Det ger oss exempelvis möjligheter att minska transporter och minska användningen av biobränslen, vilka skjutit i höjden prismässigt det senaste året. Dessutom renar vi rökgaskondensatet till ultrarent vatten, vilket gör att vi kan återanvända det i våra processer och kan dela med oss till andra industrier. Därigenom kan vi minska dricksvattenförbrukningen kraftigt, säger Andreas Lagerblad.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Investeringar och projekt

Senast ändrad: