DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Renhållning

Ny mottagning för farligt avfall på Vankiva ÅVC

Vankiva återvinningscentral utrustas med en ny mottagning för farligt avfall. I förra veckan lyftes betongmodulerna på plats och byggnaden beräknas stå klar under våren.

Lyftkran som lyfter modul

I och med bygget av den nya mottagningen förbättrar vi arbetsmiljön för medarbetarna på återvinningscentralerna genom en säkrare hantering av farligt avfall.

- I den främre delen av byggnaden kan besökare själva sortera sitt avfall. I den bakre delen hanterar vår personal avfall som exempelvis färger, oljor och kemikalier, säger Daniel Sigurdsson, enhetschef på återvinningscentralerna.

Fram till dess att mottagningen är färdig lämnas farligt avfall på samma ställe som tidigare.

Lämna farligt avfall

Vankiva återvinningscentral

Senast ändrad: