DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna farligt avfall som företagare

När du som företagare lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen ska vi rapportera insamlingen till Naturvårdsverket. Ta kontakt med våra medarbetare på återvinningscentralen innan du lastar av ditt farliga avfall.

Allt farligt avfall ska vägas och dokumenteras

Allt farligt avfall som produceras av verksamheter ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Kraven har skärpts för att Sverige ska få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Företagen ansvarar själva för att rapportera in uppgifter om det farliga avfall som de producerar.

Avfallsrapportering på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller om du vill lämna farligt avfall

För att du ska kunna lämna farligt avfall hos oss behöver du från den 1 juni 2024 ha med ett ifyllt transportdokument. Det är också lagkrav på att alla transporter av farligt avfall åtföljs av ett transportdokument.

Gör så här:

 1. Klicka på länken som hör till den återvinningscentral som du ska lämna avfallet på. På så sätt blir adressuppgifterna ifyllda automatiskt.
 2. Om du inte hittar den avfallskod du letar efter beror det på att vi inte tar emot just den typen av avfall på den återvinningscentralen.
 3. Skriv ut transportdokumentet för att signera det. Du kan också signera det digitalt.
 4. Ta med dig transportdokumentet till återvinningscentralen och visa upp QR-koden för vår personal när du lämnar avfallet.

Transportdokument för Vankiva återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdokument för Bjärnums återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdokument för Hästveda återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdokument för Sösdala återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdokument för Tyringe återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdokument för Vinslövs återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler om transportdokument finns i Avfallsförordningen och i NFS 2022:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på farligt avfall som du kan lämna hos oss

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, frätande, hälsoskadligt, miljöfarligt eller brandfarligt. Dra ditt passerkort och ta kontakt med våra medarbetare inne på återvinningscentralen för rapportering.

 • Batterier
 • Elektronikavfall
 • Kosmetika
 • Ljuskällor, som lysrör och glödlampor
 • Målarfärg, både vattenbaserad och oljebaserad
 • Spillolja. Du kan lämna max 10 liter spillolja kostnadsfritt. Har du större mängder spillolja kan du lämna det på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift.
 • Oljefilter
 • Sprayburkar med varningssymbol (hårspray, färg), även tomma sprayburkar.
 • Helium- och engångsbehållare. Sortera aldrig behållarna som metallskrot, även om de är tomma
 • Tryckimpregnerat trä.

Farligt avfall som vi bara tar emot på Vankiva återvinningscentral

Övrigt farligt avfall, kemikalier och vitvaror tar vi bara emot på Vankiva återvinningscentral.

Detta tar vi emot i begränsade mängder

Asbest

Asbest klassas som farligt avfall. Dammet är hälsofarligt och där är viktigt att all asbest förpackas i dubbel plast. Alla sidor ska märkas med "asbest".

Vi tar bara emot asbest på Vankiva återvinningscentral. Kontakta personal vid ditt besök så visar de dig containern för asbest. Du får själv lasta ur och lämna asbesten, personalen kan inte hjälpa dig. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container.

Är du privatperson och har ett renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan du lämna upp till ett personbilssläp (3 m³) per dag utan avgift. Har du större mängder asbest, ska du lämna det på Hässleholms Kretsloppcenter. De tar ut en avgift.

Hitta till Vankiva återvinningscentral

Priser och öppettider Hässleholms Kretsloppscenter

Asbest har varit förbjudit att använda i nya produkter sedan början av 1980-talet. Det är fortfarande vanligt i många äldre byggnader och produkter. Kanske stöter du på asbest när det är dags att byta tak eller värmepanna.

I äldre byggnader kan det finnas asbest i:

 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • Värmepannor och kakelugnar
 • Fönsterbänkar
 • Yttertak och innertak
 • Fasadbeklädnad, som eternit
 • Väggbeklädnad i pannrum, elcentraler
 • Rörisolering
 • Kakelfix och fogmassor.

Viktigt att tänka på när du lämnar farligt avfall

Är du osäker på om ditt avfall är farligt eller inte, chansa inte! Ta med avfallet i sin förpackning och fråga personalen på återvinningscentralen.

 • Blanda aldrig olika vätskor i samma behållare.
 • Lägg aldrig farligt avfall i restavfallet.
 • Lämna i en hel och ordentligt stängd förpackning.
 • Lämna helst i originalförpackning. Om du inte har den kvar, märk ordentligt med vad det är för avfall.
 • Se till att barn inte kommer i kontakt med farligt avfall.

Plockar eller gräver du upp lupiner eller någon annan invasiv växt, så tänk på att inte slänga det i komposten eller i trädgårdsavfallet. Då riskerar de att spridas vidare. Lägg växterna i dubbla sopsäckar, förslut påsen väl, och lämna på någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal när du kommer så visar vi dig rätt.

Så ska du hantera invasiva växter

Vi hjälper dig på Kretsloppscenter

Har du större mängder farligt avfall eller annat avfall från din verksamhet som du inte kan lämna på återvinningscentralen? Då kan vi på Hässleholms Kretsloppscenter hjälpa dig.

Kontakta oss på Hässleholms Kretsloppscenter

Senast ändrad: