DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Renhållning, Vår verksamhet

Ohlssons i Landskrona AB tilldelas entreprenaden för soptömning

Hässleholm Miljö har beslutat tilldela Ohlssons uppdraget för insamling av hushållsavfall hos villor, flerfamiljshus och verksamheter i Hässleholms kommun. Från och med november 2025 kommer insamlingen att utföras av den upphandlade entreprenören Ohlssons.

Soptunnor med påhängsbox

Fokus på utveckling och effektivisering ligger till grund för beslutet om upphandling

Hässleholm Miljö fokuserar under kommande år på utveckling och effektivisering av anläggningsverksamheten för fjärrvärme, vatten och avlopp och avfallshantering. Det kommer medföra stora investeringar, för att utveckla konkurrenskraften och möta kundernas efterfrågan. Hässleholm Miljö tog därför beslutet att all soptömning ska utföras av en entreprenör.

Vi har gjort bedömningen att insamling av hushållsavfallet inom Hässleholms kommun utvecklas bäst i ett företag som har insamling som kärnverksamhet, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Fyra kvalificerade anbud mottogs under anbudsprocessen. Efter en utvärdering föreslog Hässleholm Miljö att tilldela Ohlssons entreprenaden. Nu har sista datum för överprövning passerat och Hässleholm Miljö kommer att inleda avtalsprocessen med Ohlssons.

- Vi har haft ett första möte med Ohlssons representanter och det kändes bra. Vår uppfattning är att det är en erfaren aktör med god kompetens som har betydande resurser för att lösa uppdraget i Hässleholms kommun, fortsätter Per-Olof Lindholm.

Kontraktet träder i kraft 1 november 2025

Innan kontraktet träder i kraft väntar förhandlingar gällande frågor som till exempel verksamhetsövergång. All berörd personal från Hässleholm Miljö kommer att erbjudas ny anställning hos Ohlssons.

Så fördelas ansvaret

Ohlssons kommer att ansvara för insamling av hushållsavfall hos villor, flerfamiljshus och verksamheter, på uppdrag av Hässleholm Miljö. All övrig renhållningsverksamhet, som tömning av enskilda avlopp, skötsel av återvinningscentraler och kundservice kommer fortsätta bedrivas i Hässleholm Miljös egen regi.

- 2024 utsågs Hässleholms kommun till den näst bästa kommunen i Sverige avseende insamling av hushållsavfall. Vi avser fortsätta förbättra oss tillsammans med vald entreprenör och invånarna i Hässleholms kommun, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Senast ändrad: