DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Nytt reningsverk i Västra Torup

Nu är det dags för byggstart av det nya reningsverket i Västra Torup. Hässleholm Miljö bygger en ny robust anläggning med modern teknik som beräknas stå klar i början av 2025.

Gamla avloppsbrunnar och reningssteg på marken. Ett tunt snötäcke ligger på marken.

Miljötillstånd för nytt reningsverk

I februari 2023 ansökte Hässleholm Miljö om nytt miljötillstånd och presenterade planerna på ett nytt reningsverk i Västra Torup. Sedan dess har projekteringen av den nya anläggningen slutförts och en entreprenör har upphandlats. Nu går projektet in i byggfasen.

Västra Torup är det första av många reningsverksprojekt de kommande åren. Det nya reningsverket är en flexibel anläggning med högre kapacitet. Det innebär att anläggningen blir lättare att komplettera och uppdatera vid framtida behov och reningskrav. Genom modern teknik ges också större möjligheter till kontroll och kontinuerlig uppföljning av reningsprocessen.

Hantera avloppsvatten på ett hållbart sätt

Vi fortsätter att investera i anläggningar för att säkra en långsiktigt hållbar hantering av kommunens avloppsvatten. Reningsverket i Västra Torup är först ut i förnyelsearbetet av Hässleholms kommuns reningsanläggningar. Näst på tur är reningsverken i Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Röke och Vittsjö, där det sistnämnda beräknas vara färdigt inom cirka 10 år.

Modern reningsteknik ger stabil process

Det nya reningsverket består av modern reningsteknik med biologisk rening i en biobädd samt kemisk fällning, vilket bidrar till en stabil reningsprocess med ökad reningseffekt. Anläggningen är dimensionerad för 300 personer och ett medeldygnsflöde på 117 kubikmeter per dygn. Reningsverket beräknas stå klart under våren 2025.

Vattenprojekt AB är ansvarig projektör, medan Gärahovs Bygg AB är ansvarig entreprenör.

Projekt inom vatten och avlopp

Senast ändrad: