DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Renhållning

Nya avgifter för renhållning

Från årsskiftet kommer nya avgifter att gälla för avfallshanteringen. Avgiften höjs med 5,6 procent, vilket innebär en kostnadsökning för en villa med 16 kronor i månaden.

Skyltar för sortering på återvinningscentral. Skylten närmast visar sortering av tidningar.

Grundavgift och rörlig avgift

Höjningen motsvarar inflationen i vår bransch, så att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder samma höga service.

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift, samt eventuellt avgifter för tilläggstjänster. Grundavgiften beräknas per bostad och täcker kostnaderna för återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, del av kundservice, administration och information. Den rörliga avgiften står för kostnaden att samla in allt avfall.

De nya avgifterna träder i kraft vid årsskiftet.

Priser för sophämtning

Senast ändrad: