DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Beslut att höja VA-taxan - investerar för framtiden

Kommunfullmäktige har beslutat att höja VA-taxan i Hässleholms kommun. Detta på grund av att vårt bolag behöver göra stora investeringar i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren. Höjningen innebär att en normalvilla får betala 168 kronor mer i månaden från och med den 1 juli 2023.

Kvinna fyller ett glas vatten i en diskho av zink. Det finns en grön växt i bakgrunden.

Så mycket blir höjningen

VA-taxan kommer att höjas med 30 procent den 1 juli i år och med ytterligare 17 procent den 1 januari 2024. För en villa i normal storlek som använder cirka 150 kubikmeter vatten per år, innebär det en ökning av VA-taxan på 168 kronor i månaden.

-Vi höjer VA-taxan för att vi ska kunna säkra och modernisera vatteninfrastrukturen i vår kommun, idag och i morgon. Jag förstår att det redan är en svår ekonomisk situation för många med tanke på höga priser på mat och energi. Vi kan tyvärr inte vänta med att investera i rent dricksvatten och att vi på ett säkert sätt kan hantera avlopps- och dagvatten, säger Mats Didriksson, VD på Hässleholm Miljö.

Måste anpassa ledningsnät och anläggningar

Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att Hässleholm Miljö måste förnya, bygga ut och anpassa ledningsnät och anläggningar efter dagens och framtidens behov.

Hässleholm Miljö kommer att investera över 100 miljoner varje år i vattenanläggningar de närmaste 10-15 åren. Bara i år investerar bolaget 190 miljoner för att byta ut och förnya vattenanläggningar i områdena Östervärn och Väster i centrala Hässleholm, samt i Vinslöv och Västra Torup. Tidigare har investeringsbudgeten för vatten och avlopp varit cirka 30-40 miljoner per år.

- Vi har kunnat hålla låga avgifter i VA-taxan under lång tid. Nu knackar framtiden på dörren och vi måste öka takten i våra investeringar, säger Mats Didriksson.

Rent dricksvatten och säker hantering av avlopps- och dagvatten är en av de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle. Stora delar av Hässleholms kommuns, och för den delen hela Sveriges VA-infrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar. Förnyelsebehov, urbanisering, klimatförändringar och ökade krav kommer sätta VA-verksamheterna i landet på prov. Runt om i hela landet ökar investeringsprojekten och avgifterna för VA.

Taxan styr avgifterna

VA-taxan styr vilka avgifter som tas ut för vatten och avlopp i en kommun. Det kommuninvånaren betalar i VA-avgift går till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla VA-infrastrukturen i Hässleholms kommun.

Projekt inom vatten och avlopp

Senast ändrad: