DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Mot ökad cirkulär användning av massor

Vi siktar på att kraftigt öka den cirkulära masshanteringen genom att återanvända massor i de många VA-projekt som står för dörren. Nu påbörjas anläggandet av en yta som skapar förutsättningar för detta.
- Det är ett stort steg mot en cirkulär och mer hållbar verksamhet, säger Fredrik Velin på Hässleholm Miljö.

Översiktsbild på vassbäddar på Hässleholms reningsverk.

Återanvänder schaktmassor

Vi står inför stora investeringar i vatten- och avloppsinfrastrukturen i kommunen. Detta innebär bland annat att stora volymer schaktmassor kommer grävas upp i de olika ledningsförnyelser som sker. I stället för att betala för att göra av med dessa massor, eller att mellanlagra dem på andra platser, kommer de framöver kunna återanvändas.

Nu har vi fått alla tillstånd för mellanlagring och bearbetning på anläggningen vid reningsverket. Där kan massorna siktas för att därefter kunna återanvändas när ledningsprojekten är avslutade och ska fyllas igen.

- Det finns två utmaningar med massor när vi arbetar med att förnya eller laga VA-ledningar. Dels gräver vi upp grus, sten och jord som vi behöver göra av med. Dels behöver vi grus och jord för att fylla igen schakten när vi är klara. Nu kan vi behålla de massor vi gräver upp, plocka bort stora stenar och liknande och därefter återanvända samma massor i samma projekt eller i ett annat projekt där det saknas massor, säger Fredrik Velin, rörnätschef på Hässleholm Miljö.

Förbereder marken

Redan i månadsskiftet januari – februari inleds arbetet med att iordningsställa en plats för massorna på reningsverkets tomt i Hässleholm. En skogsdunge kommer att avverkas och marken beredas. Under våren kommer det cirkulära återanvändandet av massor påbörjas, i successivt ökande skala.

- Det betyder att vi kraftigt kan minska användningen av jungfruligt material som vi idag använder för att fylla igen efter våra grävarbeten, samtidigt som vi minskar volymen som hamnar på deponi. Dessutom blir denna lösning betydligt billigare för företaget och därmed för Hässleholmarna, säger Hässleholm Miljös vd, Mats Didriksson.

Kapacitet för 30 000 ton

Totalt kommer det finnas kapacitet och tillstånd för att mellanlagra 30 000 ton schaktmassor. Det täcker i dagsläget behovet för alla VA-ledningsarbeten som sker i kommunen och har en potential att kraftigt minska mängden inköpta, jungfruliga fyllnadsmassor.

- För oss som arbetar med hållbarhet i samhällets grundläggande infrastruktur är det viktigt att vi tar steg i en hållbar riktning. Här kan vi dessutom visa att det finns uppsidor för alla parter, miljön, ekonomin och kommunens invånare, säger Mats Didriksson.

Senast ändrad: