DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Miljardinvestering inom VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm Miljö. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden, från den 1 juli 2023.

Flygbild över reningsverket i Hässleholm med omnejd

Förslag på förändrad VA-taxa

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm Miljö. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden, från den 1 juli 2023.

Avgifterna i VA-taxan föreslås att höjas med 30 respektive 17 procent de närmaste två åren. Även på längre sikt flaggar Hässleholm Miljö för att VA-avgifterna kommer öka. Investeringstakten under de kommande 10–15 år, kommer ligga på över 100 miljoner kronor årligen. Redan år 2023 kommer investeringar uppgå till 190 miljoner. Det kan jämföras med en tidigare investeringsbudget på cirka 30–40 miljoner per år.

- Vi har kunnat hålla låga avgifter under lång tid. Mycket tack vare lägre takt på investeringar. Nu står vi på en plats där framtiden knackar på dörren och investeringstakten behöver öka. De kommande åren kliver vi in i en intensiv investeringsperiod. Som en följd av det ser vi även att avgifterna för VA kommer öka, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

VA-systemet behöver framtidssäkras

Rent dricksvatten och säker hantering av avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle. Stora delar av Hässleholms kommuns, och för den delen hela Sveriges VA-infrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar. Förnyelsebehov, urbanisering, klimatförändringar och ökade krav kommer sätta VA-verksamheterna i landet på prov.

- Det finns inget utrymme för att vänta längre. Vi behöver framtidssäkra och modernisera VA-infrastrukturen i vår kommun. Och vi i Hässleholm är inte ensamma om att stå inför dessa utmaningar. Runt om i hela landet ökar investeringsprojekten och avgifterna för VA.

Dessa förslag skickas nu vidare för behandling i kommunens politiska organisation. Yttersta beslutande organ är kommunfullmäktige.

Förslag på avgiftshöjningar 2023–2024:

  • 1 januari 2023: 8,49 % (redan beslutad indexhöjning)
  • 1 juli 2023: 30 %
  • 1 januari 2024: 17 %

Bakgrund till förslaget

  • VA-taxan styr vilka avgifter som tas ut för vatten och avlopp i en kommun. Det du betalar i VA-avgift går till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla VA-infrastrukturen.
  • Vi föreslår nu en ny VA-taxa som är anpassad efter Svenskt Vattens uppdaterade rekommendationer.
  • Vi lägger också fram en plan för hur avgifterna i VA-taxan kommer behöva höjas de kommande åren.
  • Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden från den 1 juli 2023, jämfört med den 1 januari 2023. (En normalvilla antas använda 150 kubikmeter vatten/år).

Läs mer om framtidens VA med aktiva och kommande projekt

Senast ändrad: