Publicerad den:

Justerad prismodell för villakunder utreds

Den 1 juni 2022 får våra företagskunder inom fjärrvärme en ny och moderniserad prismodell - just nu tittar vi även på om fjärrvärmepriset för privatkunder ska justeras.

Värmeverket i skymning med ackumulatortank som lyser blått

Foto: Thomas Johnsson

Prismodell för fjärrvärmekunder

I en tid av snabbt stigande inflation och höga elpriser har vi fortsatt erbjuda ett tryggt och stabilt fjärrvärmepris. Och det kommer vi fortsätta göra!

Som en följd av en förändrad prismodell för villakunder ser vi just nu över hur prismodellen för villakunder fungerar. Det handlar inte om en prishöjning utan om eventuellt små justeringar i hur prismodellen är uppbyggd.

Eventuella förändringar kommer förmodligen bli små. Beslut om förändrad prismodell tas antagligen under hösten.


Senast uppdaterad: