grässtrån i solnedgång

Speciella typer av avfall

Vissa typer av avfall kräver ett speciellt mottagande för att kunna hanteras på ett säkert sätt.

Asbest och eternit

Asbest har varit förbjudit att använda i nya produkter sedan början på 80-talet men är fortfarande vanligt förekommande i många äldre byggnader och produkter. Kanske stöter du på asbest när det är dags att byta tak eller värmepanna. I äldre byggnader kan asbest exempelvis finnas i:

 • Ventilationstrummor, ventilationsaggregat
 • Värmepannor, kakelugnar
 • Fönsterbänkar
 • Yttertak, innertak
 • Fasadbeklädnad
 • Väggbeklädnad i pannrum, elcentraler m.m.
 • Rörisolering
 • Kakelfix och fogmassor

Mottagning

Asbest klassas som farligt avfall. Då dammet är hälsofarligt och utgör en hälsorisk är det viktigt att all asbest förpackas i dubbel plast. Alla sidor ska även märkas med "asbest".

Asbest tas enbart emot på Vankiva återvinningscentral. Kontakta personal vid ditt besök så visar de dig containern för asbest. Lossning sköter du själv. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container.

Pris

Asbest lämnas mot en avgift på Vankiva återvinningscentral. Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan kostnadsfritt lämna upp till ett personbilssläp (3 m³) per dag. Större mängder asbest lämnas mot en avgift på Hässleholms Kretsloppcenter.

Farligt avfall

Vatten- och oljebaserad målarfärg, spillolja, oljefilter och sprayburkar (aerosoler) kan lämnas på samtliga återvinningscentraler. Övrigt farligt avfall tas enbart emot på Vankiva återvinningscentral.

Du kan lämna max 10 liter spillolja kostnadsfritt. Större mängder olja tas emot på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift.

Kanyler och läkemedel lämnas till apotek. Explosivt avfall, t.ex. sprängämnen och oanvända fyrverkerier, hänvisar vi till polisen.

Gasflaskor och tryckkärl

Gasflaskor och tryckkärl hänvisas till återförsäljare. På våra återvinningscentraler tar vi endast emot helium- och engångsbehållare. Sortera aldrig behållarna som metallskrot, även om de är tomma.

Invasiva växtarter

Invasiva växtarter är arter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare och som sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen, människors hälsa eller ekonomin.

Många invasiva arter är vackra och ser inte ut att kunna göra någon skada, men de är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. Detta är ett stort problem eftersom arterna hotar att konkurrera ut inhemska arter och orsaka kostbara skador på vår biologiska mångfald. För vissa växter kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till en ny planta. Det är därför viktigt att lokalisera invasiva arter och ta bort dem för att förhindra ytterligare spridning.

Vanligt förekommande invasiva växter

 • Blomsterlupin
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Parkslide
 • Gul skunkkalla
 • Vresros

Förpackas i sopsäckar

Plockar eller gräver du upp lupiner eller någon annan invasiv växt så tänk på att inte slänga det i komposten eller i trädgårdsavfallet. Då riskerar de att spridas vidare. Lägg växterna i stället i dubbla sopsäckar, förslut påsen väl, och lämna på någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal när du kommer så visar vi dig rätt.

Läs mer om invasiva arter:
Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Hässleholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Däck

Däck lämnas till din närmaste bilverkstad eller där du köper nya däck. Det är producentansvar på däck vilket betyder att alla som producerar, importerar eller säljer däck ska kunna ta emot däck för återvinning. Vi tar inte emot däck på våra återvinningscentraler.

Slaktavfall och kadaver

Slaktavfall och kadaver tar vi inte emot på våra återvinningscentraler. Jaktavfall ska grävas ner på plats i skogen. För ytterligare information hänvisar vi till Jordbruksverket, djursjukhus eller veterinär.

Skogsväg kantad av höga granar och solen som strålar i bakgrunden.

Senast uppdaterad: