Vi har just nu förseningar i tömningen av enskilda avlopp. Läs mer under driftinformation.

Driftinformation

Här kan du se aktuella och åtgärdade driftstörningar.