DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Om vi behöver införa bevattningsförbud

Vi kan behöva införa bevattningsförbud i ett eller flera områden i vår kommun om det är risk för vattenbrist.

Då inför vi bevattningsförbud

Vi inför bevattningsförbud när det finns en risk att vattnet faktiskt ska ta slut, till exempel när brunnar håller på att sina, vid ovanligt hög vattenförbrukning eller när produktionen i vattenverken är nära maxkapacitet. Ett bevattningsförbud är ett av de kraftfullaste verktyg vi har att ta till när det närmar sig en kris för dricksvattnet, därför är vi väldigt noga med i vilka situationer vi inför det.

Vattenförbrukningen kan vara så hög att vi blir väldigt nära tillståndsgränsen för hur mycket kommunalt vatten vi får ta ut. Bevattningsförbud gäller då för alla som har kommunalt vatten i ett eller flera områden Hässleholms kommun.

Bara vatten till mat, dryck och hygien

Vid ett bevattningsförbud får du bara använda dricksvattnet får bara till mat, dryck och personlig hygien.

Det här får du inte använda vattnet till:

• fylla poolen eller byta ut vattnet i pooler och spabad
• vattna med slang eller vattenspridare
• tvätta bilen eller på liknande sätt använda vatten
• bevattna fotbollsplaner och tennisplaner
• högtryckstvätta fasader, trädäck och markbeläggning.

Så får du information

Du som har kommunalt vatten får information om bevattningsförbud via sms från oss, information via vår hemsida samt information i lokala medier.

Undantag från bevattningsförbudet

  • Du får vattna blomkrukor, rabatter och liknande med vattenkanna.
  • Fritidsanläggningar med föreningsverksamhet som använder gräsplanerna till idrottsverksamhet får vattna planerna, men med eftertänksamhet. Det här undantaget gäller både för kommunala och de anläggningar som föreningarna äger.
  • Bevattningsförbudet gäller inte dig som har egen brunn.

Senast ändrad: