DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Renhållning, Vår verksamhet

Hässleholm Miljö planerar för soptömning på entreprenad

Vi fokuserar på att modernisera våra anläggningar i Hässleholms kommun. Insamling av hushållsavfall hos villor, flerfamiljshus och verksamheter planeras därför att från och med november 2025 helt att ske via upphandlad entreprenör.

Sopbil på väg in på anläggningen på Vankiva.

Hässleholm Miljö fokuserar på utveckling av anläggningsverksamheten för fjärrvärme, vatten och avlopp samt avfallshantering. Det kommer medföra stora investeringar de kommande åren, för att utveckla konkurrenskraften och möta kundernas efterfrågan. Bolaget har därför beslutat att upphandla insamlingen av hushållsavfall på entreprenad.

Hässleholm Miljö behöver utveckla konkurrenskraften genom att bland annat modernisera våra anläggningar och öka effektiviteten i dessa. Vi bedömer även att insamling av hushållsavfallet inom Hässleholms kommun utvecklas bäst i företag som har insamling som kärnverksamhet, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

All soptömning ska utföras av en upphandlad entreprenör

Idag sköts tömningen av sopkärl hos villakunder av entreprenör, medan tömningen av kärl i flerbostadshus och hos verksamheter sköts av Hässleholm Miljö. Beslutet innebär att all soptömning ska utföras av en upphandlad entreprenör, från och med november 2025. All övriga renhållningsverksamhet, som tömning av enskilda avlopp, skötsel av återvinningscentraler, kundservice med mera kommer även fortsättningsvis att bedrivas i Hässleholm Miljös egen regi.

Nästa steg

All personal som berörs ska erbjudas en ny anställning hos den valda entreprenören. Nu väntar Medbestämmandeförhandlingar med de fackliga representanterna innan upphandlingen påbörjas.

- 2023 utsågs Hässleholms kommun till den fjärde bästa kommunen i Sverige avseende insamling av hushållsavfall. Vi avser fortsätta förbättra oss tillsammans med vald entreprenör och invånarna i Hässleholms kommun, avslutar Mats Didriksson.

Vår organisation

Våra affärsområden

Senast ändrad: