DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Höga ytvattennivåer ökar risken för översvämningar

Just nu är ytvattennivåerna extremt höga och det sätter oss på hårda prov. SMHI har en gul varning utfärdad för höga vattenflöden. Sjöar, åar, bäckar och mark är vattenfyllda.

Två medarbetare i varselkläder går på en bro över ett av reningsstegen i reningsverket.

Spola bara när du måste

Just nu är reningsverk och ledningsnät hårt belastade på grund av de höga vattenflödena i Hässleholms kommun. För att avlasta ledningsnäten och minska risken för översvämningar, ber vi därför alla VA-kunder att vara sparsamma med mängden vatten som spolas ner i avloppen.

Just nu är ytvattennivåerna extremt höga och det sätter oss på hårda prov. SMHI har en gul varning utfärdad för höga vattenflöden. Sjöar, åar, bäckar och mark är vattenfyllda. I Finjasjön har vattennivån ökat med cirka två meter och bara idag har sjön stigit med ungefär en centimeter i timmen. Just nu jobbar vi hårt, både med och mot vattnet. Vi tvingas brädda, täta, bygga vallar och förstärka pumpstationer på flera håll. Generellt sett kan man säga att vi gör allt vi kan för att vatten inte ska komma in i folks källare och för att förhindra bräddningar. Och där vi tvingas brädda vill vi göra det så kontrollerat som möjligt.

Finjasjön fortsätter att stiga

Eftersom Finjasjön är en lågpunkt har fortfarande inte allt smältvatten nått sjön, och imorgon ska det dessutom regna. Med all största sannolikhet kommer alltså Finjasjön fortsätta att stiga de närmsta dagarna.

De senaste åren har vi gjort flera åtgärder för att vara förberedda på extrema vattenmängder. Exempelvis relining av ledningar där vatten kan läcka in, höjt pumpstationer, dimensionerat upp ledningar och satt täta lock. Men naturens krafter går inte att kontrollera fullt ut.

Så förebygger du översvämning i källaren

Så förebygger vi översvämningar

Projekt inom vatten och avlopp

Senast ändrad: