Hässleholms fjärrvärmeverk

Fjärrvärme

Ett klimatsmart sätt att värma upp hem och varmvatten med!

En massa rör med hett vatten

Fjärrvärme är ett väldigt enkelt uppvärmningssystem. I marken under våra fötter ligger ett nät av välisolerade rör med hett vatten. Vattnet värms upp i ett värmeverk till cirka 90 grader och transporteras med ett högt tryck fram till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.

När vattnet kommer till fastigheten passerar det en undercentral utrustad med en värmeväxlare. Växlaren använder värmen från det heta vattnet till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut ur kranen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt och leds tillbaka ut i systemet.

Klimatsmart!

Ett fjärrvärmeverk kan drivas med lokala biobränslen, spillvärme och brännbart avfall. På Hässleholm Miljö producerar vi värme främst med hjälp av flis och brännbart avfall. Rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller dina söndriga gympaskor – allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

En central anläggning som producerar värme bidrar till en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan. I Hässleholm är utsläppen från fjärrvärmen lägre eller mycket lägre än de tillåtna gränsvärdena och röken vi släpper ut består till största del av vattenånga.

Fjärrvärmerör

Senast uppdaterad: