Bild på en grönskande trappa

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller "avfallshierarkin", är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person.

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Men samtidigt ökar vår konsumtion vilket leder till att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste klättra högre upp på avfallstrappan. Vi måste börja återanvända och minimera och på så vis minska mängden avfall genom att minska konsumtionen av nyproducerade prylar.

Bild på avfallstrappan

De fem trappstegen

Gå in och läs mer om de fem olika trappstegen genom att trycka på knapparna.

Minimera keyboard_arrow_right
Återanvända keyboard_arrow_right
Återvinna keyboard_arrow_right
Energiutvinna keyboard_arrow_right
Deponera keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: