• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Priser för tömning av enskilt avlopp

Priser för slamtömning i Hässleholms kommun. Priserna gäller fr.o.m. 2021-01-01 och är angivna inklusive moms. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Alltid totaltömning

Akuttömning


Vardagar 7-16

3575 kr

Övrig tid

4915 kr

Enskilt avlopp

Deltömning


Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter

1466 kr

Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter

1999 kr

Volym över 3 kubikmeter

305 kr/kubikmeter

Enskilt avlopp

Totaltömning


Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter

1982 kr

Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter

2221 kr

Volym över 3 kubikmeter

305 kr /kubikmeter

Sluten tank

Sluten avloppstank


Budad tömning, 0-3 kubikmeter

1944 kr

Volym över 3 kubikmeter

305 kr/kubikmeter

Gäller alla

Övriga utgifter


Bomkörning

689kr /tillfälle

Lyft av tungt lock

777 kr

Slangdragning över 25 meter


26-35 meter

278 kr

36-45 meter

444 kr

över 46 meter

889 kr

Permanentbostäder

Latrintömning


Hämtning varannan vecka

14 437 kr/år

Budad tömning utanför ordinarie tömning

777 kr

Fritidshus

Latrintömning


Hämtning varannan vecka

11 105 kr/år

Budad tömning utanför ordinarie tömning

777 kr

Senast uppdaterad: