• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola
Skog och en massa mossa i solsken

Vårt hållbarhetsarbete

Tillsammans räddar vi världen, lite varje dag - det är vår vision. Vi arbetar aktivt för att öka miljöfokuset i allt vi gör och för att minska vår egen klimatpåverkan.

Klimatbokslut

Tillsammans med våra kunder är vi på Hässleholm Miljö med och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Totalt bidrog Hässleholm Miljö till att 43 700 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut under 2020. Det är lika mycket som 6 410 varv runt jorden med bil! Men hur kan vi veta det?

Vi tar årligen fram ett Klimatbokslut för att se vilken påverkan vår verksamhet har på omvärlden. Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö, men trots det så redovisar vi en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten. Hur är det möjligt?

Att utsläppen är negativa beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än vad en alternativa produktionen hade inneburit.

utsikt över skog och sjö, Hovdala

Hållbarhetsråd

Med hjälp av ett internt hållbarhetsråd formar vi vårt hållbarhetsarbete. Vi har med hållbarhetsrådet i spetsen valt ut fem av FNs globala hållbarhetsmål som vi tror att vi har störst chans att påverka inom. De här fem målen är vårt fokus framöver:

6: rent vatten och sanitet för alla, 7: hållbar energi för alla, 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12: hållbar konsumtion och produktion, 13: bekämpa klimatförändringarna
vass i solnedgången

Stipendium för hållbar utveckling

Varje år delar vi ut ett stipendium för att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Nu är anmälan för 2021 öppen och vi tar emot ansökningar fram till 30 september.

Läs med och ansök på vår sida för stipendiumet.

Vi producerar solenergi!

På vår anläggning i Vankiva producerar vi vår egen solenergi. Vi har flera elbilar som laddas med den elen tillsammans med el som vi producerar från avfall och metangas. Vi strävar efter att så många av våra fordon som möjligt ska vara miljöklassade.

elbil som laddas

Senast uppdaterad: