grässtrån mot solljus och berg i bakrunden

Organisation & Styrelse

Hässleholm Miljö AB är ett kommunalt ägt bolag. Vår organisation är separerad från kommunen men vår styrelse består av ledamöter utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.

Organisation

Mats Didriksson är VD på Hässleholm Miljö AB och han leder organisationen tillsammans med bolagets ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår affärsområdeschefer samt avdelningschefer och bolagets verksamhetsutvecklare:

  • Mats Didriksson, VD
  • Matilda Ekström, Vice VD & Chef för avdelning HR & verksamhetsutveckling
  • Andreas Lagerblad, Chef för affärsområde fjärrvärme
  • Cornelia Ljungerud, Chef för affärsområde vatten & avlopp
  • Daniel Näslund, Chef för affärsområde HKC
  • Gunilla Sworén, Chef för affärsområde renhållning
  • Lotta Wilnerzon Thörn, Chef för avdelning ekonomi
  • Emma-Karin Trygg Vincic, Chef för avdelning marknad
  • Maria Kalén, Verksamhetsutvecklare

Organisationsschema

organisationsschema

Styrelse

Styrelsen för Hässleholm Miljö AB består av ledamöter som är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.

Andreas Dahlberg

Andreas Dahlberg
Ordförande

Axel Heinonen

Axel Heinonen
Ledamot

Thom Nilsson

Thom Nilsson
Ledamot

Irene Nilsson

Irene Nilsson
Ledamot

Christer Caesar

Christer Caesar
Vice ordförande

Arne Persson

Arne Persson
Ledamot

Anita Nilsson

Anita Nilsson
Ledamot

Senast uppdaterad: