• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Tillhör: Renhållning | Status: Åtgärdad

Förseningar i sophämtningen

Kärl 1 och kärl 2 som skulle tömts 21/4 i Vinslöv är försenad och töms idag torsdag.

Vi har tyvärr förseningar i sophämtningen. Kärl 1 och kärl 2 som skulle tömts igår 21/4 i Vinslöv kommer att tömmas idag 22/4. Vänligen låt sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda.

Stort tack för din hjälp!

Senast uppdaterad: