Publicerad den:

Tillhör: Vatten | Status: Åtgärdad

26/4 Sprängningsarbete på Gethornskroken

Tisdag den 26/4 kommer vi utför sprängningsarbete på Gethornskroken i Hässleholm. Detta på grund av att vi har stött på berg i samband med VA-arbetet. Detta kan pågå även onsdag 27/4.

Redan på måndag 25/4 kommer vi förbereda genom att sätta ut vibrationsmätare och besiktiga närliggande fastigheter.

Boende i närheten uppmanas att hålla avstånd och att följa instruktioner från sprängningspersonalen.

Karta som visar var sprängningen sker (Hässleholms Vattens hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från sprängningsledare och polis

Inför sprängning avges ett flertal korta signaler – – – – – – –
Efter sprängning avges en lång signal _______________

Följ sprängpersonalens anvisningar
Håll barn under uppsikt
Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen

Ytterligare information

Under måndagen kommer ett företag som gör en besiktning och sätter ut vibrationsmätare som kollar hur mycket det vibrerar vid sprängningarna. Vibrationsmätarna skickar indikationer till sprängpersonalen under arbetes gång för att mäta påverkan på omgivningen. Vibrationsmätarna ser ut som svarta lådor med tillhörande kablar.

Det är ganska ovanligt att vi stöter på berggrund vid arbeten som innefattar grävning i Hässleholm. Vid det här VA-arbetet på Gethornskroken har vi provborrat men inte på just den här platsen där en liten bit av berggrunden visade sig sticka upp.

Senast uppdaterad: