• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Tillhör: Renhållning | Status: Åtgärdad

Förseningar i sop- och slamtömningen

Snö och halka försvårar arbetet för våra chaufförer och gör att det förekommer förseningar i sophämtningen och slamtömningen. 

Möjliggör sophämtningen

Snö och halka gör sophämtningen betydligt tyngre och svårare för våra chaufförer. Landsbygden är extra drabbat där de största förseningarna också förekommer. Som kund är det viktigt att man skottar fram kärlen och sopar av snön från locket, annars kan vi inte komma åt dem.

- Våra chaufförer gör allt de kan men vi kommer inte hinna tömma alla sopkärl enligt ordinarie schema, säger Tina Linde, enhetschef för insamlingen på Hässleholm Miljö. Vi kommer och tömmer men vi kan inte lova när det blir. Så låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

Försenad slamtömning

Vädret har ställt till det ordentligt för slamtömningen där vi tyvärr har många enskilda avlopp som inte kommer hinna tömmas denna vecka.

Senast uppdaterad: