Publicerad den:

Vintersäkra din sophämtning

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att det går att tömma sopkärlen hos dig, även i vinter. Här kommer därför lite tips för att vintersäkra sophämtningen och underlätta tömningen för våra chaufförer.

Två soptunnor med frost

Möjliggör sophämtning snöiga vinterdagar

Snö och halka gör sophämtningen betydligt tyngre och svårare för våra chaufförer. För att vi ska kunna komma åt och tömma behöver du därför skotta vägen fram till sopkärlen och ta bort snö från locket på kärlet.

Undvik fastfruset matavfall

När det är kallt ute kan matavfallet frysa fast i kärlet och hellre stanna i kärlet än att följa med sopbilen För att undvika detta så att våra chaufförer kan tömma matavfallet kommer här några tips:

  • Bästa sättet att undvika fastfruset matavfall är att försöka hålla det så torrt som möjligt. Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen och lägg gärna tidnings-/hushållspapper eller en äggkartong i botten av påsen.
  • Låt påsen ligga ute i en hink så den fryser till innan du slänger den i kärlet.
  • Håll kärlet rent!

När matavfallet redan har frusit fast

Om matavfallet redan har frusit fast kan du göra det möjligt för chaufförerna att tömma genom att:

  • Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med en sopborste, ett kvast­skaft eller liknande.
  • Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång till det) där innehållet får tina upp. Sätt ut det igen strax innan tömning

Senast uppdaterad: