Vi har just nu förseningar i tömningen av enskilda avlopp. Läs mer under driftinformation.

Publicerad den:

Invasiva växter

Plockar eller gräver du upp lupiner eller någon annan invasiv växt så tänk på att inte slänga det i komposten eller i trädgårdsavfallet. Då riskerar de att spridas vidare.

Sommarfält med lila lupiner i solnedgång

Invasiva växtarter

Invasiva växtarter är arter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare och som sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen, människors hälsa eller ekonomin.

Många invasiva arter är vackra och ser inte ut att kunna göra någon skada, men de är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. Detta är ett stort problem eftersom arterna hotar att konkurrera ut inhemska arter och orsaka kostbara skador på vår biologiska mångfald. För vissa växter kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till en ny planta. Det är därför viktigt att lokalisera invasiva arter och ta bort dem för att förhindra ytterligare spridning.

Vanligt förekommande invasiva växter

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros

Förpackas i sopsäckar

Plockar eller gräver du upp lupiner eller någon annan invasiv växt så tänk på att inte slänga det i komposten eller i trädgårdsavfallet. Då riskerar de att spridas vidare. Lägg växterna i stället i dubbla sopsäckar, förslut påsen väl, och lämna på någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal när du kommer så visar vi dig rätt.

Läs mer om invasiva arter:
Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Hässleholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: