• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Priser för tömning av enskilt avlopp

Nedan hittar du priser för slamtömning i Hässleholms kommun. Priserna gäller fr.o.m. 2021-01-01 och är angivna exklusive moms. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Alltid totaltömning

Akuttömning


Vardagar 7-16

2860 kr

Övrig tid

3932 kr

Från livsmedlesverksamheter

Fettavskiljare


Ordinarie tömning

750,40 kr

Budad tömning

1286,40 kr

Behandlingsavgift

343,20 kr /kubikmeter

Enskilt avlopp

Deltömning


Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter

1132 kr

Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter

1544 kr

Volym över 3 kubikmeter

235,20 kr /kubikmeter

Enskilt avlopp

Totaltömning


Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter

1530,40 kr

Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter

1715,20 kr

Volym över 3 kubikmeter

235,20 kr /kubikmeter

Gäller alla

Övriga utgifter


Bomkörning

532 kr/tillfälle

Lyft av tungt lock

600 kr

Slangdragning över 25 meter


26-35 meter

214,40 kr

36-45 meter

343,20 kr

över 46 meter

686,40 kr

Sluten tank

Sluten avloppstank


Budad tömning, 0-3 kubikmeter

1500,80 kr

Volym över 3 kubikmeter

235,20 kr/kubikmeter

Permanentbostäder

Latrintömning


Hämtning varannan vecka

11148 kr/år

Budad tömning utanför ordinarie tömning

600 kr

Senast uppdaterad: