Flödespremien

Alla företag som är fjärrvärmekunder omfattas av ett flödespremiesystem.

Hur fungerar det?

Sänk dina energikostnader genom att ha ett väl fungerande värme-, ventilations- och varmvattensystem samt en korrekt fungerande fjärrvärmecentral som ökar avkylningen på fjärrvärmevattnet.

Flödespremien innebär att volymen fjärrvärmevatten (m³) per energimängd (MWh) i din fastighet jämförs med medelvärdet för samtliga fastigheter, med flödespremie, för aktuell månad.

Beräkning av flödespremien

Förhållandet volym fjärrvärmevatten per energimängd kallas Q/W-värde och har enheten m³/MWh.

Ett lägre Q/W-värde än medelvärdet innebär att huset effektivt tar hand om energin och en mindre volym fjärrvärmevatten behövs. Detta genererar en premie som betalas ut till dig som kund.

Ett högre Q/W-värde än medelvärdet innebär däremot att det behövs mer fjärrvärme för att värma huset och det fjärrvärmevatten som går tillbaka till värmeverket har en hög temperatur. Du betalar då en avgift.

Pris: 2023 är priset för flödespremien 3,23 kr/m³ ex. moms.

blomster mot solnedgång

Senast uppdaterad: