• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola
skola med gröna växter på fasaden och cyklar framför

Ny prismodell för dig som företagskund

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny prismodell för dig som företagskund. Vårt mål är en prismodell som är tydlig, logisk och kostnadsriktig. Den innebär inte större intäkter, utan en jämnare fördelning mellan våra kunder. På den här sidan kan du läsa mer om arbetet med prismodellen.

Arbetet med en ny prismodell

Vår nuvarande prismodell är i behov av att moderniseras, förenklas och anpassas för att bli mer attraktiv. Vårt mål är en ny prismodell som är tydlig, logisk och kostnadsriktig. Under arbetet har vi haft en dialog med flera kunder. I de dialogerna har en prismodell som är enkel att förstå, rättvis och baserad på faktiskt förbrukning lyfts som viktiga aspekter. Vi är glada över att vi och kunderna delar bild kring hur den nya prismodellen ska se ut.

 Ackumulatortank med utsikt över fjärrvärmeverket

Utfall

Än är det för tidigt att säga hur prismodellen kommer att påverka dig som kund. Vi uppdaterar inte prismodellen för att höja priset utan för att jämna ut fördelningen mellan våra kunder och göra priset mer kostnadsriktigt. Under vinterhalvåret kostar fjärrvärmen som mest för oss att producera och det logiska är att den då även kostar som mest att köpa.

Vissa kunder kommer ha ungefär samma pris som tidigare, vissa kommer betala mindre och några kommer behöva betala mer. Vi kommer ta kontakt med de kunder som påverkas extra mycket av den nya prismodellen. Vår målsättning är att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ och att vi med hjälp av energieffektivisering kan hålla nere både era och våra kostnader.

Kundundersökning

Under arbetet med att ta fram en ny prismodell för våra företagskunder inom fjärrvärme har kundernas önskemål varit en viktig parameter för oss att ta hänsyn till. Innan sommaren 2021 frågade vi därför våra företagskunder hur de skulle vilja att den nya prismodellen skulle fungera och se ut.

I diagrammet ser du resultatet av de svar vi fick in. En prismodell som är logisk och som är baserad på faktisk uppmätt förbrukning var de mest frekventa önskemålen.

Dessa synpunkter har vi haft med oss under hösten, i det fortsatta arbetet med att formulera och konkretisera den nya prismodellen. Vi hoppas kunna presentera prismodellen under senhösten.

Cirkeldiagram över företagskundernas önskemål om ny prismodell för fjärrvärme

*Premiera låg returtemperatur och inkludera drift- och underhållskostnader av kundernas interna nät och dess värmeförluster.

Senast uppdaterad: