• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola
skola med gröna växter på fasaden och cyklar framför

Ny prismodell för dig som företagskund

Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny prismodell för dig som företagskund. Vårt mål är en prismodell som är tydlig, logisk och kostnadsriktig. Den innebär inte större intäkter, utan en jämnare fördelning mellan våra kunder. På den här sidan kan du läsa mer om arbetet med prismodellen.

Arbetet med en ny prismodell

Vår nuvarande prismodell är i behov av att moderniseras, förenklas och anpassas för att bli mer attraktiv. Vårt mål är en ny prismodell som är tydlig, logisk och kostnadsriktig. I nuläget lutar det mot en prismodell som utgår från uppmätt effekt snarare än nuläget som utgår från använd energi. Prismodellen kommer bestå av flera delar som ännu inte är beslutade. De alternativ vi diskuterar är en prismodell med fast avgift, energipris, effektpris och eventuellt flödespris.

 Ackumulatortank med utsikt över fjärrvärmeverket

Tidsplan

Behovet av en ny prismodell har funnits länge. Vi påbörjade arbetet med den nya prismodellen i mars 2021 med hjälp av konsultföretaget Profu. Det första steget var att genomföra en förstudie där nuvarande prismodell undersöktes. Nu befinner vi oss i steget att ta fram en ny prismodell och tar därför tacksamt emot era tankar och idéer. I september tar vi beslutet om den nya prismodellen. Den ska sedan testats i våra system. Planen är att den nya prismodellen ska börja gälla sommaren 2022.

Utfall

Än är det för tidigt att säga hur prismodellen kommer att påverka dig som kund. Vi uppdaterar inte prismodellen för att höja priset utan för att jämna ut fördelningen mellan våra kunder och göra priset mer kostnadsriktigt. Under vinterhalvåret kostar fjärrvärmen som mest för oss att producera och det logiska är att den då även kostar som mest att köpa.

Vissa kunder kommer ha ungefär samma pris som tidigare, vissa kommer betala mindre och några kommer behöva betala mer. Vi kommer ta kontakt med de kunder som påverkas extra mycket av den nya prismodellen. Vår målsättning är att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ och att vi med hjälp av energieffektivisering kan hålla nere både era och våra kostnader.

Senast uppdaterad: