Publicerad den:

Tillhör: Fjärrvärme | Status: Åtgärdad

26-29/6 Planerat fjärrvärmeavbrott på Industrigatan mm.

Uppdatering: Arbetet slutfört 28/6 kl. 16:00. Nu har alla kunder återigen fjärrvärme.

Tack för ert tålamod!

Efter midsommar, 26/6 – 29/6, kommer fjärrvärmen vara avstängd i delar av industriområdet i östra Hässleholm . Detta beror på att vi gör ett större arbete i fjärrvärmenätet i samband med att Region Skåne förbereder för att bygga Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) på sjukhusområdet. Under dessa dagar kommer vi koppla in nya ledningar, byta kammare och förstärka delar av fjärrvärmenätet.

Karta över området som berörs av det planerade fjärrvärmeavbrottet mellan 26 och 19 juni 2022. Avbrottet inträffar i samband med ett större inkopplingsarbete på sjukhusområdet i Hässleholm.

Påverkan på trafiken?
Det ska inte behöva bli någon trafikpåverkan så länge arbetet går som planerat. Största delen av arbetet utförs på sjukhusområdet.

Påverkan på fjärrvärmekunderna?
Under dessa dagar är fjärrvärmen avstängd vilket innebär att vi inte kan leverera värme för uppvärmning av lokaler och vatten. Underhållsarbetet görs under sommarmånaderna för att det ska påverka er så lite som möjligt.

Vi beklagar avbrottet och de besvär det för med sig. Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Nedan adresser berörs av avbrottet:


Skenvägen 6

Skenvägen 7

Skenvägen 5

Skenvägen 2

Bultvägen 9

Bultvägen 7

Industrigatan 28

Terminalgatan 5

Hammarvägen 3

Hammarvägen 7

Hammarvägen 6

Hammarvägen 8

Industrigatan 15

Belevägen 14

Industrigatan 22

Lamellvägen 10-20

Industrigatan 14

Industrigatan 12

Industrigatan 11

Industrigatan 9

Industrigatan 9b

Industrigatan 7

Tippvägen 2

Norra Kringelvägen 13-15

Norra Kringelvägen 9

Senast uppdaterad: