• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Tillhör: Renhållning | Status: Åtgärdad

Förseningar i sophämtningen

Snö och halka har försvårat arbetet för våra chaufförer och gör att det förekommer förseningar i sophämtningen.

Skotta och sanda

Snö och halt väglag gör att vissa turer av sophämtningen är försenad. För att vi ska kunna komma åt sopkärlen är det viktigt att man skottar vägen fram till kärlen och tar bort snö från locket. Har ni container, tänk på att skotta runt containern och ta bort snö från locket.

Trånga snögångar skapar problem

Snö och halka gör sophämtningen tung och krävande. På flera platser har gången till sopkärlen skottats men inte tillräckligt för att sopkärlen ska få plats. För att våra chaufförer ska kunna tömma behöver gången göras bredare och halkbekämpas. För att vara säker på att gången är tillräckligt bred rekommenderar vi er att testköra med ett sopkärl.

Senast uppdaterad: