Publicerad den:

Magiskt Matavfall

Bild på Magiskt matavfall

För att vi ska kunna nyttja så mycket av matavfallet som möjligt krävs att vi sorterar ut och tar hand om det på rätt sätt. Matavfallets viktigaste resväg går från köket till soptunnan. Och den resan ska matavfallet alltid göra i en matavfallspåse av papper.

Plast skapar problem

Med kampanjen Magiskt matavfall vill vi öka utsorteringen av matavfall och minska mängden plast. Vi har tyvärr problem med att många sätter en plastpåse runt sin matavfallspåse för att undvika att den ska droppa, vilket skapar problem i återvinningsprocessen. 

Matavfallskärl med plast töms inte

En del av kampanjen innefattar tömningen av matavfallskärl. Med start vecka 18 kommer matavfallskärl i flerfamiljshus och verksamheter som innehåller plast, att märkas med en klisterdekal. Klisterdekalen sätts upp för att tydliggöra att plast inte får förekomma bland matavfallet. Om matavfallet innehåller plast- eller stärkelsepåsar framöver kan vi inte tömma det i samband med ordinarie sophämtning. Kampanjen kommer att genomföras i hela Hässleholm med början i de sydöstra delarna.

4 tips för att undvika blött matavfall

Lägg aldrig plast tillsammans med matavfallet. Men det blir ju blött och äckligt och matavfallspåsen går sönder? Ja, en del upplever de problemen. Därför kommer här några tips på hur du undviker det:

  • Låt blött matavfall rinna av en stund i vasken så att det inte bli så mycket vätska i påsen.
  • Det är okej att lägga lite papper i påsen. Det är exempelvis perfekt att slänga det hushållspapper och de servetter du använder bland matavfallet. Pappret suger åt sig vätskan.
  • Byt påse ungefär var tredje dag.
  • Använd en luftig hållare. Stoppar du ner påsen och matavfallet i en stängd behållare kan den inte andas och då blir det blött! Använd istället en hållare/spann/kärl med hål i. Om du inte redan har en hemma finns de att köpa på flera håll. Bland annat hos ett av världens största möbelföretag. Med en luftig hållare får matavfallspåsen ventilation, fukten avdunstar och matavfallet torkar.

Affisch

Här hittar du affisch för utskrift om du vill hjälpa oss att sprida budskapet i miljörummet eller på annan lämplig plats.

Biogödseln som produceras av vårt matavfall innebär att näringen i avfallet återförs direkt till åkrar och odlingar. Biogödseln är lokalt producerad och innehåller viktiga näringsämnen som fosfor och kväve.

Bild på mat i en grönsaksstånd

Senast uppdaterad: