• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Förändrad sophämtning från 1/7

Röd sopbil med gröna träd och blå himmel i bakgrunden

Den 1 juli förändras tömningsdagarna för dig som verksamhetskund (inkl. flerfamiljshus). Vi har sett över tömningsschemat för att optimera våra turer, undvika onödiga körningar och bättre kunna tillgodose de behov som ni kunder har. Några få har oförändrade tömningsdagar men majoriteten kommer att få nya tömningsdagar från och med 1/7.

 

Nya tömningsschema. Ni hittar det som vanligt på vår hemsida i tömningskalendern Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: