DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Specifika krav för Autport

Vi har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Därför är det viktigt att både våra medarbetare och entreprenörer som arbetar för oss följer våra ordnings- och skyddsföreskrifter. Detta gäller både för arbete med fjärrvärme och vid studiebesök på våra anläggningar.

Om dokumentet

  • Dokumentnamn: Bilaga H: Specifika krav för Autoport.
  • Godkänd/ansvarig: VD
  • Datum: 2023-12-12
  • Utgåva: 01

Första hjälpen och hjärtstartare

Första hjälpen återfinns på andra våningen, inne på toaletten samt vid kopieringsrummet. Hjärtstartare finns utanför toaletten på andra våningen.

Skyltar, dörrar och lås

Skyltar ska uppmärksammas och följas. Inga nödutrymningar får blockeras.

Nödutrymningsskyltar finns placerade enligt bifogad utrymningsplan.

Håll alla branddörrar stängda.

Besökare och entreprenörer

Det är förbjudet att släppa in någon i fastigheten utan att fråga vem de ska besöka.

Den som släpper in en besökare/entreprenör, ska direkt meddela den som ska besökas.

Besökare och entreprenörer ska vänta i loungen tills de blir upphämtade.

Personliga tillhörigheter

HMAB ansvarar inte för medarbetares personliga tillhörigheter. Det finns låsbara skåp på andra våningen till höger efter driftrummet.

Kemikalier

De kemikalier som finns i fastigheten, ansvarar lokalvårdare för. Dessa kemikalier finns i driftsrummet eller i köket.

Samtliga säkerhetsdatablad finns att tillgå i pärm, inne i driftrummet. I denna pärm finns också säkerhetsdatablad för de trycksatta kärl som finns i köket.

Tillbud och olyckor

Tillbud och olycksfall ska omedelbart, muntligen och därefter även skriftligen i vårt avvikelsehanteringssystem, anmälas till närmaste chef och samordningsansvarig.

Efter elolycka ska alltid sjukvård uppsökas.

Allvarliga tillbud och olycksfall ska rapporteras till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Detta görs i vårt ärendehanteringssystem.

Rökning

HMAB tillämpar rökfri arbetstid. Det innebär att rökning endast får ske på obetalda raster. Rökning får endast ske utanför fastighetens gränser.

Återsamlingsplats vid brand

Se utrymningsplan vid entré och vid trappan på andra våningen, för återsamling vid brand.

Specific requirements for Autoport Pdf, 256.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: